Kalk Uyan Seherlerde

Kalk Uyan Seherlerde
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Uyan gafletten uyan, kalk uyan seherlerde

Döküp gözden yaşları, ağla sen seherlerde

 

Açılır bâb-ı subhân, dökülür feyz-i Rahman

Vakt-i seher uyuma, kalk uyan seherlerde

 

Hiç uyur mu sabaha, Hakk’a âşık olanlar

Eyle tövbe istiğfar, kalk uyan seherlerde

 

Yürekten söyle Allah, dur Hakk’ın huzûruna

Sür yüzün dergâhına, kalk uyan seherlerde

 

Aşk pazarı kurulur, vakt-i seher olunca

Yalvar güzel Allah’a, kalk uyan seherlerde

 

Gel ey miskin biçâre, dolaşma sen avâre

Dilersen derde çâre, kalk uyan seherlerde

 

Düşme Sıddık gaflete, ver aşka sen kendini

Hep günahlar affolur, kalk uyan seherlerde

 

Sıddık Naci Eren Divanı