Ne Güzeldir Ne Güzel

Ne Güzeldir Ne Güzel
A+
A-

Allah’ım seni sevmek, ne güzeldir ne güzel

Resûl’ünü bir görmek, ne güzeldir ne güzel

Geldik fâni cihâna, kulluk eylemek içûn

Bizlerden râzı olsan, ne güzeldir ne güzel

Aşk ateşiyle pişmek, sonunda sana ermek

Kalbi Beytullâh etmek, ne güzeldir ne güzel

Gönlümüzü pâk etsek, her an Zikrullâh ile

Olsa dâim nazargâh, ne güzeldir ne güzel

Dünyâdan âhirete, imân ile bir göçsek

Kabrimiz cennet olsa, ne güzeldir ne güzel

Mahşerde sağ eline, berâatımızı bir alsak

Geçsek bizler sırâtı, ne güzeldir ne güzel

Yâ Rabbena lütfunla, cennetine bir girsek

Didârını bir görmek, ne güzeldir ne güzel

Kemter Naci sen iste, Resûl’ün didârını

Dâim berâber olmak, ne güzeldir ne güzel