Taştı Rahmet Deryası

 Taştı Rahmet Deryası
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Geldim fâni cihâna, kulluk eylemek içûn

Zâtına kul eyledi, şükür elhamdülillâh

 

Dünyâda ve ukbâda, onu sev onu tanı

İhsânı bol lütfû bol, şükür elhamdülillâh

 

Gitmem gayrı kapılara, sen var iken Allah’ım

Ancak sensin güvencim, şükür elhamdülillâh

 

Taştı rahmet deryâsı, çağlayıp geldi gönüle

Yüce Hakk’ın ihsânı, şükür elhamdülillâh

 

Kitap divân yazmakta, sıkmadı Rabbim beni

Bu ne lütuf ne kerem, şükür elhamdülillâh

 

Ümmiyem ben yâ âhi, sevmişem peygamberi

Aldım destur Resûlden, şükür elhamdülillâh

 

Mü’min isen ey insan, gel gör Hakk’ın lütfûnu

Nice adet tâb-ı kitap, yazdım elhamdülillâh

 

Sıddık Naci şükreyle, Rahmân’ın ihsânına

Nimetine gark etti, şükür elhamdülillâh

 

Sıddık Naci Eren Divanı