Yardım Ola Mı Yâ Rab

Yardım Ola Mı Yâ Rab
A+
A-

Uşşaki Meşayıhından Sıddık Naci Eren Efendi Hazretlerinin Divan’ından

 

 

Bu cihânda ben kulluk, edebildim mi yâ Rab?

Resûlullâh’a ümmet, olabildim mi yâ Rab?

 

Bir gün gelecek ecel, hazır olabildim mi?

Can hûlkuma geldikte, yardım ola mı yâ Rab

 

Cihandan ayrıldıkta, kara toprak altında

Kabirdeki ahvâlim, cennet ola mı yâ Rab?

 

Kabir cennet bahçesi, yâ cehennem çukuru

Münker Nekir geldikte, yardım ola mı yâ Rab?

 

Mü’minlere yardım ola, münafığa azâb ola

Sensin Gafur ve Rahim, affın ola mı yâ Rab?

 

Ol kıyâmet gününde, bin bir ayak üzere

Mahşerin dehşetinde, rahmet ola mı yâ Rab?

 

Yâ Rabbena yâ Allah, sen bizlerden ol râzı

Görüp Resûlün bizi, şefâat ede mi yâ Rab?

 

Alsak berâatlarımızı, hemen sağ elimize

Sırattan geçer iken, âsân ola mı yâ Rab?

 

Yâ Rab Sıddık kulundan, râzı olsan olmaz mı?

Resûle komşu olmak, nasip ola mı yâ Rab?

 

Sıddık Naci Eren Divanı