Bereket Duası

Bereket Duası
A+
A-

Bereket Duası

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Bereket duasını ve anlamını yazacağız.

 

Bereket Duası Latin harfleriyle :

Bismillahirrahmanirrahim.

 

“Allahümmerzuknâ rızkan helâlen tayyiben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ raddin ve neûzü bike anil fadıhateynil  fakri ved deyn. Sübhanel müferrician külli mahzûnin ve mağmûmin. Sübhanel men ceale hazâinehû bi kudratihi beynel kâfi ven nûni innemâ emrihû izâ erade şey’en yekûle lehû kün ye yekûn,fe sübhânellezi biyedihi melekûtü külli şey’in ve ileyhi türceûn.Hüvel evvelü vel âhiru ve zahiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in aliym.Leyse ke mislihi şey’ün fil ardı velâ fis semâi ve hüvess sebiulaliym.Lâ tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsâra vehüvel latıyfül habiyr.Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.”    (1)

 

Bereket Duasının Manası :

 

Allah’ım bizi helal, temiz, zahmetsiz rızıkla rızıklandır ; duamızı reddetmeden kabul eyle ; onur kırıcı fakirlikten ve borçtan Sana sığınıyoruz ; her türlü kederi ve hüznü gideren Rabbim noksan sıfatlardan beridir  .

Bir şeyi istediğinde, O’nun buyruğu “ol!” demekten ibarettir; hemen oluverir .

Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.

O İlkin ilkidir; O sonun sonudur .

Zâhir ve Bâtındır. O her şeyi bilir. Yerde ve gökte O’na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır.

Ve Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.    (2)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve yolunun büyüklerinin eserlerinden Bereket Duasını paylaştık .

 

Kaynaklar :

  • 1- Evrad-ı Saadeti Ebediyye Cumartesi günü evradından syf.34-35 Sıddîk Nâci Eren Efendi
  • 2- Manalar için Hüseyin ve Kemal hocalara teşekkür ederiz.

 

Foto :  Bereket Duası

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581