İmam-ı Azam Hz.nin Tesbih Duası

İmam-ı Azam Hz.nin Tesbih Duası
A+
A-

İmam-ı Azam Hz.nin Tesbih Duası

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserine aldığı İmam-ı Azam’ın (k.s.) teşbih duasını hem yazıp hem de okuyacağız.

Subhane’l-ebediyyi’l-ebed.

Subhane’l-vahidi’l-ehad.

Subhane’l-ferdissamed.

Subhane rafiıssemai bi ğayri amed.

Subhane men besede’l-arda alâ mâ in cemed.

Subhane men haleka’l-halka fe ehsahum adede.

Subhane men kasemerrizka ve lem yense ehade.

Subhanellezi lem yettehiz sahibeten ve la velede.

Subhanellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad.

Subhane men yerânî ve ya’rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî .

 

Manası :

Devamlı olan, ebedîliğine son olmayan, tüm eksikliklerden arı (tertemiz) olan Allah’ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.
Tek ve her şey kendisine muhtaç olan (fakat kendisi hiçbirşeye muhtaç olmayan) Allah’ı tesbih ederim.
Semâyı direksiz yükseltip tutan Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donup yoğunlaşmış su üzerine döşeyen (yayan) Allah’ı tesbih ederim.
Mahlûkatı (yoktan) yaratan ve onları çeşitlendiren (bir bir sayan) Allah’ı tesbih ederim.
Rızkı taksîm eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Ne eş (arkadaş) ne de çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim.
Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

 

Videolarda Duanın Okunuşu :

 

adem kemaneci

https://www.youtube.com/watch?v=YKc5tpkULhA

tevhid abdülkadir Şehitoğlu okuyor

https://www.youtube.com/watch?v=lfkOzykZXGQ

ishak danış

https://www.youtube.com/watch?v=cuyX0QwUxwo

 

Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserine aldığı İmam-ı Azam’ın (k.s.) teşbih duasının latin harfleriyle okunuşunu, manasını , okunuşunu paylaştık.

Kaynaklar :

1- Sıddık Naci Eren Efendi  Evrad-ı Saadet-i Ebediyye s.52

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

Foto: Imamı Azam hz cami bagdat Irak