Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd Duası

Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd Duası
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd (gece namazı) Duası’nın arapça okunuşu:

 

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümmec’al fî kalbî nuren, fî lisânî nuren, fî sem’î nuren,  fî basarî nuren, ve  halfî nuren,ve emamî nuren,  fevkî nuren, ve tahtî nuren, vec‘allî nûrân.    (1)

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Resûlullah’ın (s.a.v.) Teheccüd Duası’nın manası :

 

“Allah’ım!

Kalbimde bir nûr kıl. Dilimi nurdan eyle. Kulağıma nurundan ihsan eyle. Gözümü nurlandır.

Nurunla her tarafımı paklandır.

Arkamı , önümü , üstümü , altımı  her yanımı nûrunla aydınlat.

Ya Rabbi beni tamamıyle nûr eyle .   (2)

 

Kaynak: Evrad-ı Saadet-i Ebediyye / Çarşamba evradı