Tövbe ve İstiğfar Duası

Tövbe ve İstiğfar Duası
A+
A-

Tövbe ve İstiğfar Duası

Tövbe ve İstiğfar Duası

 

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Tövbe ve İstiğfar duasını araştıracağız.

 

( Tövbe bir kimsenin işlediği günahtan dönüp Allah’a yönelmesidir. İstiğfar işlenmiş günahları bir daha işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermektir.  )  (2)

 

Tövbe İstiğfar Duası Latin harfleriyle :

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve,

El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. ”  (1)

 

Tövbe İstiğfar Duası Meali:

Mağfiretini talep ediyorum Ya Gaffar (c.c.) ! Bağışlamanı diliyorum Ya Afuvv ! Kusur ve günahlarımdan temizlemeni istiyorum Ya Tevvab !

el-Âzîm (çok yüce), el-Kerîm (çok cömert), kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, el-Hayy  (dâimâ diri ) ve el-Kayyûm ( her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü ) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim.

Er-Rahîm (çok merhamet edici),  O öyle bir Allah ki, her zaman ayakta ölümü olmayan bir Allahtır, ondan başka ilâh yoktur.

Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.

O’na yönelir ve Yüce Zât’ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Çünkü O (Allah) bütün tevbeleri kabul eden çok merhametlidir. (3)

Bismillahirrahmanirrahim

rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekına azaben nar (ali imran 16.ayet)

( “Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al”.)  (4)

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vetteba’nâ-rrasûle fektubnâ me’a-şşâhidîn  (ali imran 53.ayet)

(Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) (hakikate şahitlik edenlerle) şahitlerden yaz, dediler. (5)

 

Tevbe ve İstiğfar Duası okunuşu :

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ve yolunun büyüklerinin eserlerinden Tövbe ve İstiğfar Duasını paylaştık .

 

Kaynaklar :

  • 1- Evrad-ı Saadeti Ebediyye Pazar günü evradından Sıddîk Nâci Eren Efendi
  • 2- Tanımlar : İlimveihsan – forumel sitesi
  • 3- Manası : islamveihsan – mektebun – insirah   siteleri
  • 4- Elmalılı hamdi yazır meali
  • 5- Diyanet meali

 

Foto :  Tövbe İstiğfar Duası

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581