tarikat

Silsile-i Tarîk-i ‘Uşşâkiyye   Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin  Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ebu’l Haseneyn İmam Hazreti Aliyy-i Murtezâ (k.v.)  Seyyidü’t Tâbi’în Şeyh Hasan-ı Basrî Şeyh Habîb-i A’cemî Şeyh Dâvud-ı Tâî Şeyh Mâruf-ı Kerhî Şeyh Seri-yi Sakatî Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî Şeyh Mimşâd-ı Dîneverî Şeyh Abdullah Muhammed-i Dîneverî Şeyh Muhammed-i Bekrî Şeyh...
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz’nin 1990 tarihli “Halaka-i Zikrullah” başlıklı sohbeti. – Rasulullah Efendimizin “Halaka-i Zikrullah” müjdesi… – Miraç ve Hz. Ebubekir’in “Sıddık” ismini alması…
Bir grup ihvan Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’yi (ks) ziyaret etmek maksadı ile Kula’ya giderler. Yolda aralarında konuşurken, Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi’ye (ks) merak ettikleri bir soruyu sormak için karar veriler. Merak ettikleri konu “Tedbir takdiri bozar mı” şeklindedir. Efendi Hz.’lerinin evine varıp, elini öpüp hasret giderirler. Efendi Hz. celalli bir...
Tövbe ve İstiğfar Duası Tövbe ve İstiğfar Duası   Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren efendi ve Uşşâkî meşayıhının (k.s.) kitaplarında geçen Tövbe ve İstiğfar duasını araştıracağız.   ( Tövbe bir kimsenin işlediği günahtan dönüp Allah’a yönelmesidir. İstiğfar işlenmiş günahları bir daha işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermektir.  )  (2)  ...
  Sıddık Naci Eren Efendi Hz. zikir meclisinde. Mecliste bir grup ihvanla birlikte Celal Yılmaz Hoca ve Timurtaş Hoca da bulunuyor.