Ârşı seyrân eyleyen

Gülmüdür bülbülmüdür, zâr-ı efgân eyleyen Tenmidir yâ canmıdır, ârş-ı seyrân eyleyen İbrâhim peygamberi, attılar mancılıkla Yakamadı onu nâr, kim gülistân eyleyen Ay’ı günü yıldızları, kim döndürür ey ihvân Kim emreder niçin döner, bunca devrân eyleyen Ol zâhidin benzini, sarartıp ağlatan nedir Ârif nedir âşık kimdir, sırr-ı esrâr eyleyen Gel tanı...