Ârşı seyrân eyleyen

Ârşı seyrân eyleyen
A+
A-

Gülmüdür bülbülmüdür, zâr-ı efgân eyleyen

Tenmidir yâ canmıdır, ârş-ı seyrân eyleyen

İbrâhim peygamberi, attılar mancılıkla

Yakamadı onu nâr, kim gülistân eyleyen

Ay’ı günü yıldızları, kim döndürür ey ihvân

Kim emreder niçin döner, bunca devrân eyleyen

Ol zâhidin benzini, sarartıp ağlatan nedir

Ârif nedir âşık kimdir, sırr-ı esrâr eyleyen

Gel tanı sen Rahmân’ı âşık vuslat dilersen

Süsler cennet köşklerini, hûri gılman isteyen

Kulluk eyle Mevlâ’ya, ey tâlibi hakiki

Yüce Rahmân değil mi, kendine dost eyleyen

Gel ey Sıddık bilesin, ilim Hakk’ın lütfudur

Hak değil mi şol ümmiyi, ehli irfân eyleyen

Sıddık Naci Eren Divanı: sayfa: 19