Erenlerin Sohbeti

Gir mekteb-i irfâna, safâ gelsin canına Ani kısa zamanda, tut bir mürşid elini   Ehlullaha yakın ol, gâfil olma ey insan Meyyid gibi teslim ol, götürür Hakk’a seni   Mevlâ’nın sevdikleri edeb üzre her dâimi Yâ Rab affet ümmeti, der Hakk’ın velileri   Evliyâlar cümlesi, zikrederler her dâim Vecde gelip...