Erenlerin Sohbeti

Erenlerin Sohbeti
A+
A-

Gir mekteb-i irfâna, safâ gelsin canına

Ani kısa zamanda, tut bir mürşid elini

 

Ehlullaha yakın ol, gâfil olma ey insan

Meyyid gibi teslim ol, götürür Hakk’a seni

 

Mevlâ’nın sevdikleri edeb üzre her dâimi

Yâ Rab affet ümmeti, der Hakk’ın velileri

 

Evliyâlar cümlesi, zikrederler her dâim

Vecde gelip coşarlar, arşa çıkar ünleri

 

Erenlerin nazarı, yakın eyler uzağı

Varırlar dost şehrine, görürler peygamberi

 

Derviş idi veliler, üçler kırklar yediler

Tâat üzre her dâim, Resûl’ün sevdikleri

 

Yunuş Emre dervişti, daha nice ehlullah

Aman sakın hor bakma, Beytullâh gönülleri

 

Nutk-ı Hüdâ sözleri, tevhid okur dilleri

Kalbleridir nazargâh, incitme velileri

 

Ehlullah sohbetinden, cüdâ olma ey Sıddık

Gel onlara yakın ol, Rahman’ın sevdikleri