Nazargâh

Nazargâh
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Nazargâh kavramı:

 

Aşık isen ey Sıddîk , gel kalbini pâk eyle

Masivâdan kurtulan, kalbi nazargâh olur

 

Tûr-i Sinâ gibidir, kalpleridir nazargâh

Edep üzre dervişân , istemezler gayrıyı

 

Nazargâhı ilahîdir, Ehlûllahın kalpleri

Hitap gelir gönlüne, bil ki Tûr-i Sinâ’dır

 

Zikreden aşık olur, kalbi olur nazargâh ,

Zikreden aşıklardan, memnûn olur Zü’l – Celâl

 

Nazargâhsın ey gönül, sırr-ı esrar sendedir

Sende Hakk’ın nazarı, zevk-i Cennet sendedir

 

 

Not: Nazargâh nazar yeri demektir. Nazar ise Rabbin (c.c.) insana doğru yönelmesi, yüzünü çevirmesi, yakınlık duyması, sevmesi…

Kaynak: Sıddık Naci Eren Efendi’nin Müslümanız Elhamdülillah eseri