Zûl Celali Vel İkram (cc)

Zûl Celali Vel İkram (cc)
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından Esma’ül Hüsna: Zûl Celali Vel İkram (c.c.)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarında Esma’ül Hüsna’dan Zûl Celâlî Vel İkrâm birçok kez tekrarlanır .

 

Abdurrahman Sami Niyazi Hz., Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali Hz.nin mürşididir. O’nun eserinde Zûl Celâlî Vel İkrâm c.c. şöyle açıklanır:

ZÛLCELÂLÎ VE-L’İKRÂM —   والإكرام الجلال ذو)

Azemete (ululuk) , Kibriya  ve ihsanı (lütfetmek, bağışlamak) tam sahibi, her şeref ve kemâl (olgunluk) Zâtiyle kaim (devam eden) , her ihsan (lütuf, bağış) ve ikram Zâtından mümbâistir (ileri gelendir) .

Abdin (kulun) hissesi: Buğuz (hınç, kinlenme) , zillet (aşağılık, horluk) ve isyandan nefsini muhafaza edip (koruyup) keramete nail olmak (kavuşmak) ve madûnuna (rütbece aşağıda olana) taltif (gönül almak,ödüllendirmek) ve tekrim (saygı göstermek) etmektir.

Hassası: Zâkire, aziz (itibarlı, sevgili) ve nas (insanların ) beyninde ikram sahibi muhterem olup ( saygı duyulan) ihsanlara nail olur. (kavuşur)  (3, 4)

 

Hz. Resûlullah (s.a.v.) da dualarında ALLAH-u Teala’nın bu yüce ismini çokça tekrarlamış ve insanlara da aynı şeyi yapmalarını söylemiştir. Bir hadis-i şerifte Hz. ResûlALLAH: “Ya Zûl Celâl vel İkrâm’ı sıkça tekrarlayın” buyurmaktadır. (Hakim- Ez Zehebi)  (Tirmizî, Daavât 92. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, IV, 177)     (4 , 5 )

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin, kitaplarında Rabbimizin güzel isimlerinde geçen Zûl Celâlî Vel İkrâm c.c. esmasını aktarmaya çalıştık .