Divanda geçen Sübhan ( c.c. )  kavramı

Divanda geçen Sübhan ( c.c. )  kavramı
A+
A-

Divanda geçen Sübhan ( c.c. )  kavramı

 

Bu yazıda Sıddîk Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri’nin divanında geçen Sübhan (c.c.) kavramını araştıracağız.

Sübhan (c.c.) , eksikliklerden ( O’na yakışmayan her şeyden ve yaratılmışların alâmetlerinden ve yok olmaktan ) uzak ve mükemmel (şanına lâyık) sıfatları ile tesbih edilen demektir.  (1,2 )

Ne bilir ol dost ilini, bir mürşide varmamış  Seyr-i sülük etmeyen, sırr-ı Subhanı mı bilir?  S.47

 

Ezel mahbub-i Sübhani

Muhammed’dir Muhammed

Edeb matlubi Rahmani

Muhammed’dir Muhammed

Mücessem nür-i yezdani

Muazzam sırr-ı Subhani

Yüzü mir’atı Rahmani

Mustafa’dır Mustafa

 

S.49

 

Açılır bab-ı Subhan, dökülür feyz-i Rahman

Vakt-i seher uyuma, kalk uyan seherlerde

(Geç rütbe-i süfladan, Peygamber’e var da gel )

 

S.56 ve s.347

Gel giresin meydana, açılır bab-ı Subhan

Cihana meyledemez, manada sultan olsa

 

S.330 ve s. 558

 

Ayine-i Rahman’ı, nur-ı pak-i Subhan’i  Mislin gelmez aleme, ey Habib-i Mucteba

Şahidin leyl-i esra, Subhan elleziy esra  Sensin şefaat-ı uzma, ya Muhammed Mustafa

 

S.152

 

Aldanma gel ey gönül, sırr-ı Subhan sendedir

Sende Hakk’ın nazarı, zevk-i cennet sendedir

 

S.296

 

Dervişlerin hep adeti, gice gündüz Hak taat-ı

Zayi etmezler saatı, ticareti Subhan olur

 

S.331 ve S.557

 

Ayine-i Rahmani, nuru pak-i Subhani

Enbiyalar imamı, sensin ya Resulallah

 

S.359

 

Hep güzellerden güzel

Kıldı seni lem-yezel

Ol Muhammed Emin’den

Nur-ı Subhan görünür

 

Halkla kıl zahirini

Batının Hak’la olsun

Hep cümle mevcudattan

Nur-ı Subhan görünür

 

S.442 ve S.575

 

Subhan Allah sultan Allah

Her dertlere derman Allah

 

S.491

 

Feleklere çıkar ahım

Ey Subhan’ım Rahman’ım

Senin aşkındır Allah’ım

Sıddık’ı perişan eden

 

S.537

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin divanında Sübhan kavramı geçen beyit ve kıtaları paylaştık .

 

Kaynaklar :

 

1 ve 2 – bilinmek ve luggat internet siteleri

3- Sıddîk Nâci Eren Efendi divanı

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581