İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri

İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri
A+
A-

İmanın Vezni , Nevi ve Dereceleri    

 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin İman hakkında yazdiklarından bir kısmı :

 

DİNDEN İMAN DOĞDU
İMAN : Kabulü kalbil abdi bihidayetirrabbi (Cenab-ı Hakkın
hidayetine mukarin olduğu üzere, kulların altı şeye inanmasına
İMAN denir. Amentü billahi ila ahir…)
Bu da üçe ayrılır. Amentü billahi ve melaiketihi akli, ve kütubihi
ve Rusulihi hissi, velyevmilahir ilahirihi gaybidir. «54 farz kaside kitabında».
İMANIN VEZNİ DÖRTTÜR: 1. Gayri azim, 2. Azim, 3. Mutabakat, 4. Subut.
GAYRİ AZİM: Hiçbir kayıtla mukayyet olmayan, komünistlerin, tabiiyyunların halidir.
AZİM: Güneşe, aya, yıldıza, sığıra tapanların imanıdır.
MUTABAKAT: Azim var subut yok, hıristiyanların, musevilerin
imanıdır.
SUBUT: Müslümanların imanı: kayıtlardan kurtulup tevhidi bulmuştur.
İMANIN NEVİ BEŞTİR:
1. İmanı masum : Peygamberlerin imanı.
2. İmanı maktu: Melaikenin imanı.
3. İmanı makbul: Müslümanların imanı.
4. İmanı mevkuf: Fırkai dallenin imanı (cebriye, kaderiyye gibi)
5. İmanı merdut: Münafıkların imanı.
İMANIN DERECELERİ ALTIDIR:
1. İmanı kavli
2. İmanı istidlali (aklı)
3. İmanı kalbi
4. İmanı hali
5. İmanı vücudi
6. İmanı şuhudi.

(1, 2)

 

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk Hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin eserlerinde İman’ı anlattığı bölümleri aktardık .

 

Kaynaklar :

  • 1 Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
  • 2 Bekir Sıdkı Visali hz. divanı

Foto : Amentü kayığı