Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları eserinin Önsözü

Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları eserinin Önsözü
A+
A-

Sıddık Nâci Eren Hazretleri’nin (k.s.) “Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları” kitabına yazdığı önsöz:

 

Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları / ÖNSÖZ

 

Ey nur-i irfana talib olan kişi!.. Bütün hamd ve şükürler şanı yüce Allahu Teala Hazretleri’ne mahsustur. Olgun salat  kamil selam mahlukatın en hayırlısı, Peygamberler zincirinin en son, fakat en büyük halkası hidayet yolunun büyük önderi ve rehberi Muhammet Mustafa (s.a.v.)’e ve O’nun ehl-i beyti ve ashabına selam olsun.

Bu eserde, Allah celle celalühü hazretlerinin hakiki dostları olan Kutb’ul Aktab, Gavs’ul A’zam ve Evliyayı Kiram’ın bir kısmının kemalat ve kerametinden ve kendilerinden tabi olan ihvanını, Allahu Teala’ya ve Rasulü olan Cenab-ı Peygamber’e, vasıl olmaları için harcadıkları emek ve çektikleri zahmetleri anlatmaya titizlikle gayret gösterilmiştir.

Yine Allahu Teala Hazretleri’ne sayısız hamdü sena olsun ki; şu eseri nice kıymetli eserlerden en güzel, faydalı ve cazibeli mevzuları müteala ederek derleyip hazırladık. Hak yolcuları olan aşık ve sadıkları okudukça kalblerine ilahi ve nurani feyizlerin tekamül etmesine inşallah vesile-i sebep olacaktır.

İşte İslamiyetin nurlu yolunu gösteren, ashab-ı kiram ve cümle piran ve Evliyaullahın ve sair halk üzerine bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlüğü onların Muhabbetullah zevkine ve Ma’rifetullah sırrına erişmelerinden zuhura gelmiştir.

Hakk’ın bahtiyar ve seçkin kulları, Tevhid meselesinde itikad ve amellerini en sağlam temeller üzerine kurmuşlardır. Kalbleri esrar-ı tecelliyeye hazinedir, gönülleri envar-ı ilahiyeye, nur-u Muhammediyeye aynadır. Onlar Hak ile beraberdirler ehadiyet penceresinden tecelli eden nice hakikatları müşanede edebilecek yüce mertebelere vasıl olmuşlardır.

Allahu Azimüşşan’a kulluk vazifelerinde tam bir edep üzeredirler, ledün ilmine mazhar olmakla Cenab-ı Peygamber’in gerçek varisleridir.

Allah Teala Hazretleri ol veli kullarından razı olmuştur. Onlar yaptıkları amellere asla güvenemezler.

Elinizdeki bu kitap değerli Tasavvuf rehberlerinin bizlere ihsan edip saçtığı pırıltılardan birkaç kıvılcım misalidir.

Ey hakikat yolcusu! Bu kitap, O; Allah velilerinin bütün güzel ahlaklarını ve vasıflarını kemalat ve kerametlerinin yeni nesillere tanıtmak gayesi ile yazılmıştır.

Ey Aşık!sen ümmeti Muhammeddensin. Ümmet-i Muhammed’in evliyasına tabi ıl. Dışını şeriatla, içini hakikat nuru ile süslü. Esrar-ı ehlullaha, dil uzatma, tac-ı olmayan şah ara.  Allahu Teala’nın boyasıyla boyanmış gönül ara, aşk caddesinde ulu orta kendi kendine gidilmez, imdatçı (bir rehber) lazımdır.

Ey Aşık! Sakın zamanını kaybetme, faniyi baki ile değişmenin çaresine bak, aşık ol, aşk ateşi öyle bir ateştir ki, kalbindeki bütün putları yakar, masiva harmanı yanmadıkça huzur ve huşu bulamazsın.

Nazargah-ı İlahi olan kalbinin iyice temizlersen oraya öyle bir nur gelir ki, o aşkını Cennet bile kıskanır. Bu kalbini nasıl temizleyeceğini öğrenmek istersen, var bir Mürşid’i Kamil ara bul.

Cenab-ı Hak buyuruyor ki:

“Kim ki, velilerime ikramda bulunursa onu kendime yapılmış sayarım.”
“Kim ki, velilerime buğz ederse (yani kalblerinin kırarsa) bana ilan-ı harp açmış gibi olur.”
“Velilerim kubbemin altındadır, onları benden başka kimse bilmez.”

Allahu Teala Hazretleri, Davud (a.s.)’a vahy yolu ile bildirmiştir ki:

-Ya Davud! Benim kullarımdan yeryüzünde nice veli kullarım vardır ki onlar benim dostlarımdır, ben de onların dostuyum. Onlar beni özler, ben de onları özlerim. Onlar beni anarlar, ben de onları anarım. Garibler evlerini arzu ettikleri gibi onlar da geceyi arzu ederler. Ve kuşların yuvaya dönüşleriyle sevindikleri gibi onlar da gecenin gelişiyle sevinirler.

Resul-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz hazretleri buyurmuşlardır ki:

“Ümmetimin velilerinin görenler Cenab-ı Hakk’ı anarlar. Çünkü; Velilerin yüzlerine müşerref olanın kalbinde Allah adı bulunur.

Muhakkak benim ümmetimde öyle erkekler vardır ki, onlar halktan ayrıdır. Halk onlara hayretle bakar ve onları deli zanneder; onlar da haklı deli olarak görür. Şunu muhakkak biliniz ki, onlar abdaldır (yani veliler zümresindendir).”

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları kitabının önsözünü sizlerle paylaştık.