Hacı İzzeddin Karamani Hz.

Hacı İzzeddin Karamani Hz.
A+
A-

Hacı İzeddin Karamani Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hacı İzzeddin Karamani hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.den sonra gelen zat Hacı İzzeddin Karamani hz.dir.

Hacı İzzedin Ali hz. Karaman’da doğmuştur. Yiğitbaşı Hz.den Saruhan’da manevi eğitimini aldıktan sonra memleketi Karaman’a dönüp irşada başlamıştır. Ahmediyye orta kolunun Anadolu’ya yayılmasındaki en etkin halifesi Hacı İzzeddin Karamâni’dir . Ahmediyye’nin üç alt kolunda ( Sinâniyye, Uşşâkıyye, Ramazâniyye ) İzzeddin Karamani hz. silsileyi devam ettirir.

Vefatı 934 / 1527 yılında olmuştur. Halifeleri : İbrahim Ümmi Sinan hz., Kasım Lârendî hz.

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

El – Hac Karamani’de intikal ile feyzi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

İzzeddin-i Karamani Hak Resul’ün yolunda

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Hacı İzzeddin Karamani hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Lamezatı Hulviyye
 5. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 6. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 7. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi , Şamil İslam Ansiklopedisi
 8. TDV İslâm Ansiklopedisi

İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler Rahmi Serin

 1. IX/XV. ASIR OSMANLI TOPLUMUNDA HALVETÎLİK VE HALVETÎLER Mahmut ULU Danışman Prof. Dr. HÜLYA KÜÇÜK
 2. TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINA KAYNAKLIK AÇISINDAN TOMÂR-I TURUK-I ‘ALİYYE (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Lütfiye TEZER
 3. Türkiye’de Tarikatlar Halvetiyye Prof.Dr. Semih Ceyhan
 4. Mehmet Tahir efendi Osmanlı Müellifleri eserinin tashihi Y.Lisans Tezi Hatice YILMAZ uludağ üniversitesi
 5. Mezhepler Ve Tarikatlar Tarihi Enver Behnan Şapolyo
 6. İslam Tasavvufunda Halvetiyye Ramazaniyye Usul ve Adabı Ali Bektaş
 7. Prof.Dr. Ahmed Öğke Ahmed Şemseddin Marmaravi hz.insan yayınları
 8. Halvetilik’te Ahmediyye Kolu Yiğitbaşı Veli ve Külliyesi Dr. Necdet Okumuş
 9. www.ummisinan.com
 10. Tarikatler Hakkında Ansiklopedik Bir Risale: Mir’’atu’t-Turuk Yrd.doç.dr.Mehmet ÜNAL – Yrd.doç.dr.Nurettin ÇALIŞKAN
 11. Prof.Dr. Reşad Öngören Osmanlıda Tasavvuf
 12. KARAMAN ARAŞTIRMALARI I Arkeoloji Sanat Tarihi Tarih EDİTÖRLER Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL
 13. Belviran Kazası Tekke ve Zaviyeleri (1476-1876) Yrd. Doç.Dr.Hamit Şafakçı
 14. Osmanlı Döneminde Belviran Kazasında Tasavvuf,Tekke ve Zaviyeler Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ – Güler SİLAY Öz
 15. Karaman Vilayeti Tekkeleri M. Akif Erdoğru
 16. Yunus Emre ve Karaman’’da Yunus Emre (Kirişçi Baba) Tekkesi Yrd. Doç. Dr. Cemile TEKİN ve Yusuf Yıldırım Yunus Emre’nin Karaman’daki Kültürel Mirası

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Karaman’da Halveti Yunus Emre Tekkesi