Ey mü’min! İyi dinle, iyi anla!

Ey mü’min! İyi dinle, iyi anla!
A+
A-

Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Müslümanız Elhamdülillah” isimli eserinden bir kesit

Kudsî Hadislerin Mânâları

Allah Teâlâ buyuruyor:

“Müslüman olarak saçını ve sakalını ağartan kimseye ben azâb etmekten hayâ ederim.”

“Herhangi bir kulumu bir belâ ile iptilâ ettiğimde, kulum sabredip kimseye şikâyet etmezse, ona verdiğim etinden daha iyi et, akıttığım kanından daha iyi kan vereceğim gibi, onu affeder ve öldüğü vakit rahmetime ulaştırırım.”

Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

“Cebrail (a.s.) bana gelerek: «Ne kadar yaşarsan yaşa, sonunda öleceksin. Ne amel istersen yap onun karşılığını bulacaksın. Kimi seversen sev, sonunda ayrılacaksın. Mü’minin şerefi; gece ibâdeti, izzeti ise halktan uzak olmasıdır.» dedi.”

Yine Resûl-i Ekrem’in anlattığına göre, Allah Teâlâ:

“Kim benim velîlerimi horlar, onlara hakaret ederse, benimle savaşmış olur. Kullarım bana en çok farz namazlarında yakın olurlar. Farzları yaptıktan sonra nâfile ibadetler ile bana yaklaşır ve ben de onları severim. Ben, sevdiğim kulumun kulağı ve gözü olurum. Dilediğini verir ve duâlarını kabul ederim. Mü’min kulumun canını almaktaki tereddüdüm gibi hiç bir şeyde tereddüt etmem.

Mü’min kullarımdan öyleleri vardır ki, onların îmanı ancak yoksullukla kemâle ulaşır. Zenginlikleri onları azdırır ve isyana sürükler. Yine öyle mü’min kullarım vardır ki, sıhhatleri yerinde olsa sapıtırlar, işi azıtırlar, onların da imanını hastalık kemale ulaştırır. Ben kullarımın içinden geçeni dahî bilirim.” buyurdu.

Nakledildiğine göre, bir gün Resûl-i Ekrem, Hz. Ali, Hz. Fâtı- ma, Hz. Hasan ve Hüseyin -Allah hepsinden râzı olsun- bir yere gittiler.

Resûl-i Ekrem:

“-Bana yardım edin.” buyurdu. Onlar:

“Sana nasıl yardım edelim?” dediler. Resûl-i Ekrem:

“-Abdest alın, namaz kılın, başınızı secdeye koyun. Sonra da,

«Yâ Rab, atamız Muhammed’e rahmet eyle.» diye duâ edin.” buyurdu.

Onlar da abdest aldılar, iki rekât namaz kılıp, başlarını secdeye koyup aynı şekilde duâ ettiler. Bunun üzerine, Cebrail (a.s.) gelerek:

“-Ey Muhammed! Yâ Resûlallah, siz başınızı yere koyup secde ettiğinizde, bütün gökte bulunan melekler de secdeye kapanıp ağladılar.” buyurdu.

 

Sıddık Naci Eren Efendi Hz.’nin “Müslümanız Elhamdülillah” isimli eserinden bir kesit