Hesap ve Kitap Günü Ehl-i Cennet, Cennete; Ehl-i Cehennem, Cehenneme girer

Hesap ve Kitap Günü Ehl-i Cennet, Cennete; Ehl-i Cehennem, Cehenneme girer
A+
A-

Resûl-i Ekrem: “Allah Teâlâ, kıyamet günü hüküm ve kazâ kürsüsünden tecellî ederek teker teker ve her şeyden olmak üzere bütün halkı hesaba çekecektir.” buyurdu.

Allah Teâlâ Cennet ehline, kötü düşünce ve yaramaz huylar- dan temizleyici “Şarâb-ı Tâhura” içirir. Bu Şarâb-ı Tâhûra’dan içmek şöyle olur:

Cennetin kapısında bir ağaç vardır. Dibinden iki su çıkar. Bir kimse sıratı geçip o iki suya doğru gidince, önce bir pınara varır. Orada yıkanır, o zaman kokusu miskten güzel ve boyu ise Âdem -aleyhisselâm-’ın boyu kadar, yani otuz metre olur. Cennette bulunan erkek ve kadınların yaşı, İsâ -aleyhisselâm-’ın yaşı kadar, yani otuz üç yaş olur. Küçüklerin yaşı otuz üçe yükselir, ihtiyar ve yaşlı olanların yaşı otuz üçe iner.

Cennette bulunan erkek ve hanımların güzelliği, Yâkup (a.s.)’ın oğlu Yûsuf (a.s.)’ın güzelliği gibidir. Sonra diğer pınardan içip, kal- bindeki kıskançlık, gam, gussa, hüzün ve keder gider. Allah Teâlâ, içtiği su sebebiyle kalbini temizler. Cennette olanların dili yani konuşması, Muhammed -aleyhisselâm-’ın dili üzere Arabî olur. Sonra o pınardan Cennet kapısına vardıklarında, Cennet melekleri onlara:

“-Pâk ve temiz oldunuz mu?” derler. Hepsi birden:

“-Evet, pâk ve temiz olduk.” derler. Cennet melekleri onlara:

“-Sonsuz kalmak üzere Cennete giriniz!” derler.

Ve Cennette sonsuz kalacaklarını ve bir daha çıkmayacaklarını, daha Cennete girmeden kendilerine müjdeler. Cennet kapısından giren kimsenin dünya amelini yazan Kirâmen Kâtibîn melekleri de yanında olup, ayrıca yanlarında kırmızı yakuttan yaratılmış bir at bulunan melek de vardır. O atın dizginleri kırmızı yakuttandır.

O atın üzerinde bir eyer vardır ki, önü ve arkası inci ve yakuttan, iki tarafı altın ve gümüştendir. O meleğin yanında yetmiş kat hülle vardır. Bu hülleleri Cennet kapısında o kimseye giydirirler. Başına taç koyarlar. O kimsenin beraberinde sedef içindeki inci gibi, binlerce hizmetçi vardır. O melek kendisine:

“-Senin için Allah Teâlâ’nın daha nice nimetleri vardır!” buyurur.