Salaten Tüncina

Salaten Tüncina
A+
A-

Salaten Tüncina

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki bir Salavat-ı Şerife : Salaten Tüncina .

 

Salaten Tüncina, Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salât-ü selâm getirmeyi emreden âyetine istinaden asr-ı saâdetten çok sonraları tanzim edilmiş salât-ü selâm türü dualardan biridir .

 

Salaten Tüncina (Münciye)

 

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

 

Manası :

Kurtarıcı – Koruyucu Salavat-ı Şerife

“Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya ve onun ehli beytine salât eyle.

O salatu selam ile bizi tüm endişelerden, korkulardan, felaketlerden, muhafaza eyle. O salatu selam ile tüm hacetlerimizi ihsan eyle. O salat ile bizi bütün kötülüklerden temizle. O salat ile bizi en yüksek derecelere yükselt. Gayelerin en son, en yüksek makamına bizi onunla ulaştır. O salat ile hayat ve ölümümüzden sonra da bizi tüm hayırlara kavuştur.

Ey merhametlilerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

 

okunuşunun videosu :

Salaten Tüncina Halveti Cerrahi asitanesi

https://yandex.com.tr/video/touch/preview/4531911643699592208

 

Salaten Tüncina Sinan kardeşimiz seslendiriyor

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki salaten Tüncina Salavat-ı şerifesini aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Evrad-ı Saadet-i Ebediyye syf. 20
  • 2- Muhtelif kaynaklar

Foto :  Salaten Tüncina Arapça

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581