Sultanı Salavatı Şerife

Sultanı Salavatı Şerife
A+
A-
  • Sultanı Salavatı Şerife

“Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (sav) anmak, O’na selam göndermektir.
Sultan-ı Salavat-ı Şerife Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.nin yazmış olduğu Salavat-ı Şerifenin adıdır.

 

Sultanı Salavatı Şerife

Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtiz zatiyyeh.

Ve alâ rûhihi ve alâ ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâti sıfatiyyeh.

Ve alâ nurihi ve alâ  envari ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ef’âliyyeh.

Ve alâ kalbihi ve alâ gulubi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil esmaiyyeh.

Ve alâ aklihi ve alâ ukûli ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ilmiyyeh.

Ve alâ fikrihi ve alâ efkâri ehli beyti bi adedi tecelliyâtil iradiyyeh.

Ve alâ vehmihi ve alâ evhami ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil celaliyyeh.

Ve alâ hayâlihi ve alâ hayâlati ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil şuhûnatil ilâhiyye .

Ve alâ himmetihi ve alâ himemi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil kemaliyyeh.

Ve alâ suretihi ve alâ suveri ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil cemâliyyeh.

Ve alâ cismihi ve alâ ecsâmi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtis semadâniyyeh.

Ve alâ kabri ve alâ gubûri ehli beytihi bi adedi tecelliyâti beynel evveliyyeti vel ahiriyyeh.

Allahümme belliğ salâte abdil fakiyri sıddıyki ila rûhi seyyidinâ Muhammedin ve alâ ervâhi ehli beytihi minnâ selâmen ve tehiyyeh.   (1)

Okunuşu :

 

Naim Kaya efendi okuyor.

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidi kutbul arifin gavsul vasilin el-hac Bekir Sıdkı Visali (k.s.) Hazretlerinin Salavatı şerifesi’ni aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Evrâd-ı Saâadet-i Ebediyye  Sıddîk Nâci Eren efendi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581