Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan
A+
A-

Salavat-ı Melevan

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki bir Salavat-ı Şerife

 

Salavat-ı Melevan

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam. Verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar.

Manası : Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun aline, gece ve gündüzün değiştiği sürece , sabah ve akşamın birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızları göründükçe salat eyle . O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır. O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

 

okunuşunun videosu :  https://www.youtube.com/watch?v=4nkAA4w2SY0

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserindeki melevan salavat-ı şerifesini aktarmaya çalıştık .

 

 

Kaynaklar :

  • 1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Evrad-ı Saadet-i Ebediyye syf. 16
  • 2- Manası: Muhtelif kaynaklar

Foto : Kadem-i Şerif  Abdülhamid Han türbesi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581