Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hidayet

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hidayet
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hidayet

Hidayet, dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak ve hakikat yoluna, yani heva ve hevesin sevk ettiği yola değil, Allah’ın c.c. ve ResulAllah’ın (s.a.v.) yoluna gitmesine hidâyet denilmektedir .

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Hidayet beyitleri :

Hak hidayet eyledi, geçtik cümle zulmetten

Girdik tevhid yoluna, coştu şol imanımız ( S.33)

Kim bulurdu bu cihanda, ol hidayet nurunu

Hep insanlar mahvolurdu, İslamiyet olmasa (S.128)

Çıkar girdabı mihnetten, almışlar ol zulmetten

Yardım eyle hidayetten, İslam’a hidayet gelsin

Kurtar ya Rab vatanı, anlasınlar Zatını

Kıl hidayet onlara, İslam’a huzur gelsin (s.160)

İlahi müyesser kıl , bize yüz bin ata ile

Lütfet tecelli Cemal , Hidayet kıl safa ile (S.187 )

Kapattık cihad ile, ol dalalet babını

Kıldı hidayet bize, o yüce Rahman’ımız (S.193, 502, 520, 555)

Mevla bir kişiye verse hidayet

Giceler uyku tutmaz, kalkar oturur

Ağlayıp yalvarır, candan Rahman’a

Döker gözyaşlarını, pişman uyumaz (S.374 )

Kim kurtulmuş acaba, ah bu nefsin elinden

Kıl hidayet bizlere, ya Rabbena ya Allah (S.450)

Kalbimizi pak eyle, kurtar bizi zulmetten

Hidayet eyle bize, rü’yet yolunu göster ( S.494 )

Çıkar girdabı mihnetten, almışlar ol zulmetten

Yardım eyle hidayetten, İslam’a hidayet gelsin

Kurtar ya Rab vatanı, anlasınlar Zatını

Kıl hidayet onlara, İslam’a huzur gelsin (S.504)

Kim bulurdu bu cihanda, ol hidayet nurunu

Hep insanlar mahvolurdu, İslamiyet olmasa (S. 518)

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi, şiirlerinde Hidayetin değişik yönlerini açıkladı .

Kaynaklar :

  1. Sıddık Naci Eren Efendi Divanı
  2. Tasavvuf ve İrfan terimleri sözlüğü
  3. İMANIN KALBE VERDİĞİ HİDÂYET M. Ali KAYA İlâhiyatçı