Kurban Bayramı Kasidesi

Kurban Bayramı Kasidesi
A+
A-

KURBAN BAYRAMI KASİDESİ

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmet Ruhi efendi’nin Kurban Bayramı Kasidesi’ni yazacağız .

 

KURBAN BAYRAMI KASİDESİ

Bismillahirrahmanirrahim
İNNA ATEYNA KELKEVSER FE SALLİ LİRÂBBİKE VENHAR
buyurdu Habib-i Mustafa’ya Hûda
Bi azîmüşşan kevseri ile ettik ümmetine eyle ihya
Bayram namazını kıl kurbanı kes bulsun huzuruma vasıla
Her mümine bayram namazı vaciptir sakın etme cüda
Nisaba malik isen kurban kes nefsini kurban eyle heda
Hz. İbrahim, İsmail’i kurban emir olundu derhal muti peda
Cebrail ile koç geldi bütün mü’minlerle numûne oldu sadâkatla eda
Her Peygamber kurbanla aslına rucu için nefislerini eyledi feda
Pederi Resul Abdullah bile kurban için hazır idi emrine nida
Abdulmuttalip yüz deve ile karşıladı kur’a ile hakka razı
Ruz-ı mahşer sır’at-i müstakim diye coşanda kurban-ı seyretlereva
Gaflet etme yedi cehennem altı seyri sülükle kurtul zebinle eda
Yedi nefis kuvvesinden geç hakkı yedi tekbir namazda budur mânâ
Yükselsin vuslatı ilahiye ruyetle şuhud bayramı zatiye
Aziz kardeş Arafe sabah namazında tekbir getir gaflet etme, eda
Yirmi 3 vakit ikmal eyle tefekkür ile mir’at-ı Muhammediye’den
bulasın rıza
Ruhi dahi meratib-i sülükle şeyhim Visali Uşşakî’den aldığın üzere
İhvanlara her sene kurbanı gayretle kes bulasın hakiki beka

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmed Ruhi Efendi Kurban Bayramında neler yapmamız gerektiğini kasidesinde açıkladı .

 

 

Kaynaklar :

 

  • Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmed Ruhi hz Hakikat ve Marifet Sırları syf.165

 

Foto :  Arafat

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581