Hz. Pir Hüsameddin Uşşâkî ve Yolu

Hz. Pir Hüsameddin Uşşâkî ve Yolu
A+
A-
 1. Hz. Pir Hüsameddin Uşşâkî ve Yolu

Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (k.s.a.) ve Yolu

 

 

Uşşâkî meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde ve diğer Uşşâkîlik ile ilgili kitaplarda Pir Hz.nin yolu ile ilgili derleme :

 

Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hz. Halveti Tarikatı kollarından olan Uşşaki yolunun kurucusu ve piridir. Şeyh Emir Ahmed Semerkandi hz. Pir Hazretlerine hilafetnamesini vermiştir. Şeyh Ahmed Semerkandi hz. Kübreviyye’nin Nur Bahşiyye tarikatı hilafeti vermişti. Hz Pir Uşşâkî kibar-ı evliyaullahdan Ümmi Sinan hazretlerinden Halveti Sinanilik hilafeti almıştır. Pir Hz. Kübreviyye’nin Nuru Bahşiyye , Halvetiyye ve Halvetiyyenin Sinaniyye yollarını birleştirerek Uşşâkîlik tarikatını kurmuştur.

 

Uşşâkî Asitanesi Şeyhi Ahmed Hüsami efendi :

 

Halvetidir lakin ol sultan-ı din

Nur-u bahş u Kübrevi’den kambin (İsteğine kavuşturan)

Kendi Pir’inden olup irşad pes

Hem dahi Ümmi Sinan etmiş nefes

 

Pir Hz.nin seceresi Halveti yolunun Muhammed Şemseddin Marmaravi hz tarafından kurulan Ahmediyye kolundan gelmektedir.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi ve diğer yazarlardan ,  Pir Hz.nin tasavvuf tarikini aktardı.

 

 

Kaynaklar :

 

 • 1-Sıddık Naci Eren Efendi Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki syf.16 – 20
 • 2-Hüseyin Vassaf efendi Sefine-i Evliya cilt 3 syf. 291
 • 3-MEB İslam Ansiklopedisi cilt 13 syf.77-80 Uşşakizade maddesi Hans Georg Majer
 • 4-Şule Yayınları Sahabeden Günümüze Allah Dostları cilt 8 syf 135 Mehmet Akkuş
 • 5-Sicili Osmani c.3 s.690
 • 6-Hadikatül Cevami s.418
 • 7-YKY Osmanlılar Ansiklopedisi c.1 s.573 mahmud erol kılıç
 • 8-Zeyli Şakayık syf.85 Uşşakizade Ibrahim Hasib efendi
 • 9-Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler Mustafa Özdamar syf 9-12
 • 10-Adını Uşak şehrinden alan bir tasavvuf okulu mahmud erol kılıç Uşak sempozyumu ve Anadolu tasavvuf tarihine notlar II Halveti Uşşakiler
 • 11-Silsile-i Uşşakiyye Abdürrezzak Tek

Foto : Uşak Kabaklar köyü Emir Ahmed Semerkandi hz.