Virdi Settar ve Uşşâkî

Virdi Settar ve Uşşâkî
A+
A-

Virdi Settar ve Uşşâkî

 

Seyyid Yahya Şirvani hazretleri (vefatı m.1463) Halveti yolunun ikinci piridir. Eserlerinden biri de Vird-i Settar’dır. Vird-i Settar Halveti dervişlerinin hergün okuduğu dua kitabıdır.

 

Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî hazretleri de Vird-i Settar üzerine ilaveler yapmıştır. Bu eser de yayınlanmıştır.

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi de Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserinde Vird-i Settar’dan bölümleri pazartesi,Salı ve Çarşamba günkü virdlere eklemiştir.

 

Vird-i Settar’ın okunuşu :

 

https://youtu.be/ykOmwpGskqI

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykOmwpGskqI

Vird-i Settar – Virdu Seyyidi Yahya Şirvani

https://www.youtube.com/watch?v=rQSX4pUVfKk

 

Seyyid Yahya Şirvani hazretleri’nin derlediği Vird-i Settar ile ilgili Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki hz ve Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerindeki yansımalarını aktardık.

 

 

Kaynaklar :

 

  • İslam Ansiklopedisi
  •  Osmanzâde Hüseyin VASSÂF, Sefine-i Evliyâ, Cilt:4, s.138-141.SEYYİD YAHYÂ ŞİRVÂNÎ HAZRETLERİ
  •  Vird-i Sazaiyye-i Gülşeniyye Vird-i Settar Buhara Yayınevi
  • Vird-i Settar Alem yayınevi
  • Vird-i Settar Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.
  • Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Sıddık Naci Eren efendi
  • Muhtelif kaynaklar

foto : Seyyid Yahya Şiravni Bakuvi hz. kabri şerifi