yâ Resûlallah hattı

yâ Resûlallah hattı
A+
A-

Resûlallah hattı

 

Uşşâkî Meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin ilk hocası Bekir Sıdkı Visali Hz’nin mürşidi Abdurrahmân Sâmî Niyâzî Saruhânî hz.nin yazmış olduğu bir hat :

Amân Yâ Seyyidü’l Kevneyn
Dahîlek Yâ Resûlallâh
*Hattat: Niyâzî (Abdurrahmân Sâmî Saruhanî Ks.)
Manası :
Bağışla beni ey İki cihanın Efendisi !
Sana sığındım ey Allah’ın elçisi !