Bir kulum bana ulaşmayı severse, ben de onun bana gelmesini severim!

Bir kulum bana ulaşmayı severse, ben de onun bana gelmesini severim!
A+
A-

Sıddık Naci Eren Efendi Hz’lerinin “Muslumaniz Elhamdulillah” isimli eserinden bir kesit

 

Enes (r.a.)’ın rivayetinde Resul-i Ekrem buyurdular ki:

“Allah Teâlâ, «Bir kulum benim sevgim ile ibtilâ edilir ve o belâya sabrederse, bunun karşılığında ben ona Cenneti veririm!» buyurdu.”

Ebû Hüreyre (r.a.)’ın Resûl-i Ekrem’den rivâyetinde Allah Teâlâ:

“Bir kulum bana ulaşmayı severse, ben de onun bana gelmesini severim. Fakat bana kavuşmayı, yani (ölümü) kerih görür, bundan hoşlanmazsa; ben de onun bana ulaşmasını kerîh görürüm.” buyurmuştur.

Yine Resûl-i Ekrem’in anlattığı kudsî bir hadîste:

“Allah Teâlâ: «Kıyâmet günü üç sınıf insanla benim davam vardır. Bunlardan biri, bir şeyi benim rızam için verdiği halde özür dileyip, onu başa kakan; hür olan bir kimseyi köle diye satıp parasını yiyen ve üçüncüsü de çalıştırdığı kimsenin hakkını vermeyendir.» buyurmuştur.

Yine Resûl-i Ekrem’in anlattığı bir kudsî hadîste, Allah Teâlâ:

“-Ey Âdemoğulları! Ben hasta oldum ziyaretime gelmediniz.”
buyurdu.

Resûl-i Ekrem:

“-İlâhî, sen âlemlerin Rabbisin, hiç hasta olur musun?” deyince, Allah Teâlâ:

“-Falan kulum hastalanmıştı, onun ziyaretine gitseydiniz, beni ve benim rızâmı orada bulur, beni ziyaret etmiş olurdunuz.
Ey kullarım, hepiniz yolunuzu sapıtmış kimselersiniz. Ancak benim hidâyet ettiklerim hâriç… Benden hidayet isteyin ki, ben de sizi doğruya ve iyiye hidayet edeyim. Hepiniz açsınız, ancak benim doyurduklarım toktur. Benden yemek isteyin ki, ben de size yedireyim. Hepiniz çıplaksınız, an- cak benim giydirdiklerim çıplaklıktan kurtulur. Benden isteyin ki, ben de size elbise vereyim. Hepiniz günahkârsınız, ancak benim affettiklerim günahtan kurtulur. Benden af dileyin ki, ben de sizi bağışlayayım. Eğer sizin evveliniz ve âhiriniz, insiniz ve cininiz, hepiniz iyi ve muttakî kimseler olsanız, bu, benim mülkümde bir şey artırmaz, eğer hepiniz günahkâr olsanız, yine benim mülkümde bir şey ek- silmez.” buyurdu.

 

Sıddık Naci Eren Efendi Hz’lerinin “Muslumaniz Elhamdulillah” isimli eserinden bir kesit okudunuz