Nûru Muhammedî

Nûru Muhammedî
A+
A-

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından: Nuru Muhammedî

 

Sıddık Nâci Eren Uşşâkî (k.s.) Hazretleri anlatıyor; “Bir gün Seyyid Kâzım Kızılkanat Uşşâkî (k.s.) Hazretlerinin sohbetlerinde bulunur iken, kendilerinden kitap yazmam için izin ve destur istedim. O da bu talebimi kabul edip müsaade ve destur verdi. Zaten daha evvel de üstadım Bekir Sıdkı Visâli Uşşâkî (k.s.) Hazretleri kasîde ve kitap yazmama müsaade etmişlerdi.

İlk başladığım eser “Nuru Muhammedî” kitabı idi çok çeşitli ve kıymetli kitaplardan derlemeye devam ettiğim bir zamanda, yakaza hâlinde iken, iki cihan serveri âhir zaman peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri ve yanında Cihar-ı Yar-ı Güzin Efendilerimiz olduğu halde tecelli ederek, başlamış olduğum eseri eline alıp göz attılar. Bu kitabı Hazreti Ebu Bekir’e, Hz. Ömer’e, Hz. Osman’a ve Hz. Ali’ye verdikten sonra, tekrar onlardan alıp bu âciz fakirin eline verdiler. “Eseri yazmaya devam et ” diyerek tebessümle emir ve ferman buyurdular. .

Bu olaydan sonra bende öyle bir aşk ve ilim, gayret ve azim zuhura geldi ki, bunun dil ile tarifi mümkün değildir. Ancak yaşayan bilir.

Mürşidim Seyyid Kâzım Kızılkanat Hazretleri bir gün bu fakire buyurdular ki,

– Ben Pir Seyyid Cemâleddin-i Uşşâkî isem sen de Pîr Salâhaddin-i Uşşâkî Hazretleri misâlisin. O zat-ı muhterem 210 adet kitap yazdı. Sen de inşallah çok kitap telif edeceksin, buyurdular. İşte ondan sonra da bir Divan-ı Kebir ile 23 adet eser yazma imkanı Rabbim bana lütfeyledi.” (Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hayatından bir kesit)

 

Eserden bir paragraf : “Muhammed Mustafa (Sallallahü aleyhi ve sellem) Hazretleri nûr olduğu zaman Hakk Teâlâ Hazretleri katında mertebesi öyle yüce oldu. Kendisinin hakikatı, gerçeklerin gerçeğidir. Bütün semâvî mertebelerin sıfatı aşikârlıklarını yüce isminde toplamıştır. Ruhu, Hakk Teâlâ’nın zâtî nûrundan , ve aklı yine Hakk Teâlâ’nın zâtî isimlerinin nûrundan ve kalbi Hakk Teâlâ’nın bütün sıfat isimlerinin nûrundandır. Nefsi de Hakk Teâlâ’nın bütün fiilî isimlerinin nûrlarındandır. Kendisini, gönderilen Peygamberlerin seyyid’i yaptı. Ve Hakk Teâlâ , O’nu alemlere rahmet olarak yaratmıştır.”  (Nuru Muhammedî / Sıddîk Nâci Eren Efendi)