Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab’ın İçindekileri

Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab’ın İçindekileri
A+
A-

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin kitaplarından: Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab kitabının içindekileri dikkatinize sunuyoruz :

 

İçindekiler

 

Takdim ……………………………… 3
Önsöz ………………………………… 5
Cenab-ı Hakk’ı Tanımanın  Adabı. ………………………………… 7
Fahr-i Alem Efendimize Tabii Olmanın Adabı ………………… 10
Aleyhisselatü Vesselam Efendimize Salavat-ı Şerife Getirmenin Adabı …. 12
Süfyan-ı Sevri (r.a.) Anlatıyor …………………………. 13
Hikaye …………………………….. 14
Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti. ……………………………. 15
Resül-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimizin Mu’cizeleri ……. 16
Mu’cizelerin Devamı ………… 18
Hz. Ebu Bekir (r.a.) Menakıbı …………………………. 23
Hz. Ömer (r.a.) Menakıbı. …. 26
Hz. Osman (r.a.) Menakıbı.. 30
Hz. Ali (r.a.) Menakıbı. …….. 34
Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ali’nin Münazarası ……………………… 38
Aşere-i Mübeşşere …………….. 43
Cenab-ı Peygamber (s.a.v.)’in Ehl-i Beyt’i……………………….. 44
Ashab-ı Kiram’ın Menkıbeleri …… ………………… 63
Ümmet-i Merhumenin Menkıbeleri ……………………… 65
Şeriat-Tarikat-Hakikat-Ma’rifet ………………………….. 81
Şeriat’la Tarikat ve Şeriat’la Hakikat Arasındaki Farklar …………………… 82
Ey Öğrenmeye İstekli Olan Salik …………………… 85

Büyük Mürşid Necmeddin-i Kübra (k.s.) Hz. Diyor ki …. 86
İmanın Adabı …………………… 88
Ashab-ı Kiram’a Dil Uzatmamalıdır …………………. 92
Kureyş’e Muhabbetin İmandan Olduğu ……………………………… 93
Sabah Namazının Farzı ile Sünneti Arasında Okunacak Dua …………….. 94
Taharetin Adabı ……………….. 96
Abdest Almanın Adabı ………. 99
Misvak Kullanmanın  Adabı ……………………………… 100
Gusül Etmenin Adabı. ……… 111
Mescide Devam Etmenin Adabı ……………………………… 113
Ezan Okumanın Adabı ……. 121
Namaz Kılmanın Adabı ….. 124
Dua Etmenin Adabı. ………… 138
Enes (r.a.) Hz. Buyuruyor ki …………………… 148
Evi Nafile İbadetlerle Süslemek ………………………… 151
İşrak ve Duha Namazlarının Fazileti Hakkında Varid Olan Hadisler …. 154
Duha Namazının Faziletleri ……………………….. 155
Duha Namazı ile ilgili Hadisler ……………………….. 160
Evvabin Namazının Fazileti ve  Adabı ……………………………. 162
Teheccüd Namazı Hakkındaki Varid olan Ayetler ve Sahih Hadisler ….. 164
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz  Buyurur ki ……………………… 166

Kur’an-ı Kerim’de Buyruluyor ki. …………………………………… 167
Sahabeden Muğire Bin Şu’be (r.a.) Diyor ki ………………….. 169
Bir Hadisi Şerifte Buyruluyor ki. …………………………………… 172
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz  Buyurdular ki.. ………………… 174
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Buyurdular ki ………………….. 176
Şeytanların Uyuyan Kimseyi Aldatması ……………………….. 178
Kişi Sevdiği ile Beraberdir ……….   181
Çok Uyumanın Zararları, Az Uyumanın Faydaları. ………. 184
Uzletin Faydaları ve Adabı ……187
Peygamberimizin Hırkasının Veysel Karani’ye Verilmesi. …………….. 189
Kelime-i Tevhid’in Fazileti ……….190
Hak Teala Nida Edip Diyecek ki. ………………………………… 194
Kur’an Okumanın Adabı. …. 195
Hz. Ebu Hüreyre’den (r.a.) Rivayet Olunmuştur ……………………..201
Sure-i Yusuf’dan Bahs Olunur …………………………….203
Amellere Niyet Etmenin Adabı. ………………………………207
Mü’minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır ………………………..209
Cuma Adabı. ……………………. 211
Oruç Tutmanın Adabı. ……… 214
Bayramların Adabı. …………. 218
Kurban Kesmenin Adabı …..220
Zikir Etmenin Adabı. ……….. 223
Zikre Devam Etmenin Fazilet ve Faydaları. …………………… 225
Zikr-i Cehri ve Zikr-i Ha’fi’nin Usul ve Adabı ………………….. 227
Zikr Farz Olmayan Oruçtan Efdaldir ………………………….. 229

Resül-ü Ekrem (s.a.v.) Buyurdular ki …………………. 230
Malik-i İbni Dinar Hz. Buyurdular ki …………………. 232
Sabah Namazından Sonra Zikr Etmenin Adabı ve Fazileti …. 235
Resulüllah (s.a.v.) Buyurmuş ki ……………………………….. 236
Ramüz’ül-Ehadis Şerhinde Buyruluyor ki …………………. 238
Amellerin En Üstününden Bahsedilir ……………………… 239
Ebu Hüreyre (r.a.) Diyor ki …….. 241
Çok Yemenin Zararları …… 243
Az Uyumanın Faydaları Çok Uyumanın Zararları. ………. 245
Az Konuşmanın Faydaları Çok Konuşmanın Zararları ……. 248
Lisanı Koruma, Sırları Örtme Afetlerden Korunma ………… 250
Besmele-i Şerifin Fazileti ve Adabı …………………………….. 253
Şeyhinden Sır İsteyen Mürid …………………………….. 256
Halka-i Zikr …………………… 260
Mürşid-i Kamil Bekir Sıdkı Visali Hz.’nin Sofra Duası …….. 261
Dua’dan Sonra Gülbenk Çekilir……………………………. 262
Zikrullah Meclislerinde Dua’dan Sonra Çekilen Gül bengi Muhammed-i … 263
Ehl-i Zikr’in Vazifeleri ve Adabı ……………………………… 265
Oniki Piran ve Evliyaullah …………………….. 272
Ehlullahta Bulunması Lazım Olan Sıfatlar …………………… 274
Nefs-i Emmare’nin Aslı ….. 277
Nefs-i Levvame’nin Aslı ….. 278
Nefs-i Mülhime’nin Aslı ….. 279
Nefs-i Mutmainne’nin Aslı 280

Nefs-i Radiye’nin Aslı. …….. 281
Nefs-i Merdiyye’nin Aslı ….. 282
Nefs-i Safiye’nin Aslı ……….283
Yedinci Daire Nefs-i Safiyedir …………………………. 284
Sekizinci Makam …………….. 284
Dokuzuncu Makam ………….. 285
Onuncu Makam ………………. 285
Onbirinci Makam …………… 286
Onikinci Makam …………….. 286
Onüçüncü Makam ……………. 286
Ondördüncü Makam …………286
Onbeşinci Makam ……………. 287
Onaltıncı Makam …………….’287
Onyedinci Makam …………… 287
Onsekizinci Makam ………… 287
Allah’ın Manası. ……………… 288
Hu’nun Manası. ………………. 289
Hakk’ın Manası ……………… 289
Hay’yın Manası. ……………… 289
Kayyum’ un Manası …………. 289
Kahhar’ın Manası. …………… 289
Fettah’ın Manası. ……………..290
Vahid’in Manası. …………….. 291
Ahad’ın Manası ………………. 291
Samed’in Manası. ……………. 291
Teveccüh …………………………. 292
Teveccüh Etmenin Usul ve Adabı. ……………………….. 293
Rabıta ve Onun Keyfiyeti.. … 294
İsm-i Celal, Kelime-i Tevhid ve Murakabe …………………………296
Tarik-i Ruhaniye Nedir …… 297
Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz Nasıl Müşahade Olunur ……..301
Sırat-ı Müstakim Nedir …….302
Kur’an ve İnsan İki İkizdiler …………………………..303
Nasihat ……………………………305
Zira Tarik Yetmişüçtür …….305
Macna Aleyhi ve Ashabı. …. 306

Evliyaullah Kelamları. ….. 309
Allah’ın Resulü (s.a.v.) Buyuruyor ki.. …………………. 312
Allahu Teala’yı Sevmenin Fazileti ve Adabı ……………. 318
Hakiki Gerçek Aşkı Bildirir …………………………… 319
Edeb Ya Hu …………………….. 320
Müridin Şeyhine Karşı Edepleri ………………………….. 321
Mürid Şeyhinde Kusur Aramamalıdır ………………… 323
Müridin Şeyhine Karşı Edeb ve Adabı …………………………….. 326
Seyyid İbrahim Dussuki Hz. Şöyle Dedi ………………………. 328
Halkın İltifatına Aldırış Etmemek ………………………… 331
Müşavere Etmenin Adabı. … 332
Nikahın Adabı. ……………….. 334
Akika Kurbanı Adabı. ………. 349
Çocuk Emzirmenin Adabı. …. 351
Çocuğa İsim Koymanın Adabı ……………………………… 352
Emr-i Bil Ma’ruf ve Nehy-i An’il Münker’in Adabı ……. 356
Mevki ve Makam Sahiplerinin Adabı ……………………………… 361
Ulül Emre İtaatin Adabı. ….. 364
Kan Aldırmanın Adabı. …… 367
İki Mü’min Kardeşin Aralarını Bulmanın Adabı. …………….. 368
Anaya ve Babaya İhsan Etmenin Adabı. ……………….. 371
Musa’nın (a.s.) Cennetteki Komşusu …………………………. 374
Kıssa-i Alkame ……………….. 376
Ana ve Babanın Ölümlerinden Sonra İhsan Etmenin Adabı ………. 378
Ana ve Babanın Evlatlarına Muamelelerinin Adabı. ……. 380

Kocanın Karısına Karşı Muamelerinin Adabı ……….. 381
Resülüllah (s.a.v.) Buyurdular ki …………………………………… 385
Kadınların Kocalarına Olan Muamelerinin Adabı ……..  389
Hikaye ……………………………. 391
Sıla-ı Rahim Etmenin Adabı ………………………………. 392
Köle ve Cariyelerle Olan Adab ……………………………….. 393
Komşularla Olan Muamelerinin Adabı ……….. 399
Mü’minin Elinde Bulunan Nimetlere Şükretmesinin Adabı…………403
Misafire İkram Etmenin Adabı. ………………………………405
Davete İcabet Etmenin Adabı. …………………………….. 411
Bir Musibet veya Belaya Sabretmenin Adabı. …………. 412
Hastanın Dört Şeyden Çekinmesinin Adabı. ……………. .416
Çok Uyku Uyumanın Zararları. ………………………… 421
Selam Vermenin Adabı ……. 428
Peygamberlerin (a.s.) Hasretleri ……………………….. 431
Beyaz Saçları Yolmak Mekruhtur ……………………….. 432
Tırnak Kesmek ……………….. 433
Başın Bir Kısmını Traş Edip Bir Kısmını Bırakmak Mekruhtur ……. 434
Saçı Siyaha Boyamak Mekruhtur ……………………….. 435
Sürme Sünnettir ………………. 436
Sefer ve Hazerde Lazım Olan Yedi Şey ………………………….. 437
Kötü Huylar …………………….. 437
Bir Eve Girerken İzin İstemenin Adabı. ……………… 439

Sağ ve Sol Eller ile Yapılması Sünnet Olan Şeyler ………….. 440
Yeme ve İçmenin Edebleri .. 441
İslam’a Uygun Olmayan Davete Gidilmemelidir ………………. 444
Ev Sahibinin Misafire Yemek Yedirmesinin Adabı. ……….. 447
Gusül Etmenin Şartı ve Adabı ……………………………… 450
Yüzük ve Mühür Kullanmanın Adabı ………………………….. 452
Demir ve Pirinçten Yapılan Yüzük Mekruhtur ……………. 453
Helaya ·Girerken Okunacak Dua ………………………………… 454
Su ile İstinca …………………… 455
Necasetin Yayılması. ………. 456
İstinca Nasıl Olur …………… 456
Abdest Alırken Okunacak Dualar ……………………………. 458
Giyinmenin Edeb ve Adabı …… 461
Yatmanın Edeb ve Adabı. …. 464
Eve Girmenin, Helal Kazanmanın Edeb ve Adabı 467
Vahdet ve Uzlet ……………….. 471
Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i An’il Münker ………………….. 474
Yoksulluğun Fazilet ve Adabı ……………………………… 476
Resül-ü Ekrem (s.a.v.) Kudsi bir Hadiste Buyurdu ki …………. 483
Kabirde Sorulacak Sualler …… 486
Dua Etmenin Fazileti ve Adabı ……………………………… 488
Günahlardan Tövbe ve İstiğfar Etmek ………………………….. 490
İçki ve Şarab İçmenin Zararları ………………………… 503
Zina ve Zina Edenlerden Bahsolunur ……………………… 505
İslam’a Göre Göz Zinası Haramdır ……………………….. 507

Bir Şeyhin Fahişe Kadını Yola Getirişi ………………………….510
Faiz ve Faiz Yiyenler Hakkında Tehditler …………. 511
Allahu Teala Faiz Yiyenler Hakkında Şöyle Buyurmuştur ………….. 512
Gıybet ve Gıybet Etmenin Günahı …….. ………………….. 513
Yalan Yemin Yalan Şahidlik ve Müslümanlarla Alay Etmek ……….. 517
Yalancı Şahitlik Yapanların Cezası Ağırdır ………………….518
Müslümanlar Birbirleriyle Alay Etmesinler ………………. 519
Koğuculuk Yapmak ve Afetleri. ……………………………520
Koğuculuk Yapanları Allahu Teala Sevmez …………………..522
Ana Babaya Hizmet Etmenin Fazilet ve Adabı. ………………. 524
Ana Babanın Evladı Üzerindeki Hakları. …………………………..527
Ana Babayı Razı Etmenin Sevabı ve Razı Etmemenin Cezası. ……. 533
Ana Babaya Öf Bile Dememelidir …………………… 534
Kıssa-i Alkame ……………….. 536
Evladın Ana-Baba Üzerindeki :Hakları ……………………………537′
Anne ve Babanın Evlatlarına İlim Öğretmeleri ………………540
Kadınların Kocalarına Hizmet Etmeleri ve Adabı. …………….542
Kadınların Kocaları Üzerindeki Hakları. …………545
Hazreti Ömer (r.a.) Efendimizin Sabrı. …………… 547
İslam’da Tesettür Örtünme ve Adabı. ……………………………… 549
Örtünmenin Farz Kılınışı. ..550

Kur’an Örtünmeyi Emrediyor ………………………. 551
Bakara Suresi’nde Allahu Teala Buyuruyor ki …………………… 552
Örtünme ile İlgili Hadisi Şerifleri. …………………………. 553
Kadınların Konuşma Adabı ……………………………… 555
Kadınların İslam’a Göre Giyinişleri ……………………… 557
Kadının Yabancı Erkeklere Ziynetini Göstermesi Haram Kılınmıştır …. 560
Kadının Kokulanması. ……. 562
Cimrilik ve Cömertlik …….. 564
Cimrilik Nefs-i Emmare’nin Sıfatlarından dır ……………… 571
Sultan İbrahim Bin Ethem’in Menkıbesi ………………………. 573
Fasıklardan Kaçınmanın Adabı ……………………………… 576
Musa (a.s.)’nın Cenab-ı Hakk’ı Misafirliğe Davet Edişi.. ….. 578
Nasihat …………………………… 581
Evliyalar Her Daimi Nefis ile Cihad Ederler ………………….. 583
Peygamber Efendimizin İsimlerini Okuma Edeb ve Adabı ………… 590
Fahri Alem Ahmedin ………. 592
Doksandokuz Esma’ül Hüsna , Esma’ül Hüsna’nın Okunması
ve Manayı Şerifeleri ……….. 594
Sükut ve Sabretmenin Adabı ……………………………… 610
Kitapların Te’lif Sebebi ……. 612
Müellifin Basılan Eserleri. 619

 

 

Uşşâkî Meşayıhı Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab” kitabının içindekilerini aktardık .

 

Kaynak: Müslümanlıkta İbadet Ahlak ve Adab

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581