Tefekkür ve Ahiret

Tefekkür ve Ahiret
A+
A-

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Tefekkür ve Ahiret kavramı:

 

Gel tefekkür eyle sen / Sıratı narı (Kıyameti kübrayı) fikreyle /  Hüda’dan mağfiret bekle / Açıktır mağfiret babı (1)

Aklını yorma, şol fani dünyaya / Adı üstünde, yalan dünyadır bu / Fikrini sarfede gör ol uhraya (ahiretle ilgili, uhrevi) / Seveni cahiyme, atan dünyadır bu (2)

Gel ey Sıddık bir kez düşün, fırsat elde var iken / Ol günün dehşetinde, acep benim halim n’ola?  (3)

Geçti ömrüm isyanla, gel ey Sıddık bir düşün /  Hesabın sorulacak, kıyamet-i kübrada  (4)

Hak soracak zerreden, bir kez sen düşündün mü? / Mahşer günü oldukta, korkacaksın sen de bir gün (5)

Onsuz .değil hep alem, her şey onunla kaim /  Gel tefekkür eyle sen, makamın cennet ola (6)

Gafil olan kişiler ehli takva olamaz / Ahireti düşünen, ehl-i takva kurtuldu (7)

Hak soracak zerreden, bir kez sen düşündün mü? / Mahşer günü oldukta, korkacaksın sen de bir gün (8)

Cennetin hep köşkleri, altından ve gümüşten / Akıllar hayran olur, akar havz-ı kevseri (9)

Aşk insanı döndürür, cehennemi söndürür / Dinle nasihatımı, aklın kanaat etsin (10)

 

Kaynaklar :

  • 01-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 247-596
  • 02-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı s.468
  • 03-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 262
  • 04-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 455
  • 05-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 169
  • 06-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 64
  • 07-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 96
  • 08-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 169
  • 09-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 267
  • 10-Sıddık Naci Eren Efendi Divanı 134

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581