Tefekkür ve Ölüm

Tefekkür ve Ölüm
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hz.’lerinin (ks) şiirlerinde Tefekkür ve Ölüm

 

Bir gün gelir seferin, gel tefekkür eyle sen / Hani gelüp gidenler, yalvar güzel Allah’a (1)

Hani Sultan Süleyman, kime kaldı bu cihan / Gel tefekkür eyle sen, öğütler yeter sana (2)

Cihanda kalmaz kişi, hani anan ve baban / Gel tefekkür eyle sen, kabristana varmadan (3)

Gel tefekkür kıl Sıddık, düşme sakın gaflete / Çek hesaba kendini, ruh bülbülü uçmadan  (3)

Ne kadar çok yaşasan, bir gün gelir seferin /  Gelen gider eğlenmez, niçin tefekkür etmeyiz  (4)

Sıddık Naci bir kez düşün, hani anan ve baban / Gelen gider hiç eğlenmez, gülme gülme ağla gönül (5)

Gel ey Sıddık bir düşün, hani gelip gidenler / Erem dersen Mevla’ya, gel Resül’ü ara bul  (6)

Bineceksin bir gün ayaksız ata / Halin ne olur aceb senin ol günde / Gel bir düşün niye geldin cihana / Gafil olma bir çare bul derdine  (7)

Bir kez düşün ey Sıddık, hani anan ve baban / Nerde dost ve akraban, gel faniye aldanma  (8)

Çek mizana kendini, cihandan ayrılmadan / Kabristana varmadan, kendini düşün ey gönül  (9)

Bir kez düşün ey Sıddık, tut Rahman’ın emrini / Rüh bülbülü uçmadan, Allah’a dönelim gel  (10)

Gel ey Sıddık bir kez düşün, ibretle bak şu cihana / Gelen gider hiç eğlenmez, gönül sana demedim mi? (11)

Dünya nedir budala, topla aklın başına /  Ölüm gelip çatmadan, taat eyle Allah’a (12)

 

Uşşâkî meşâyıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin şiirlerinde geçen Tefekkür ve Ölüm kavramını aktardık

 

Kaynak: Sıddık Naci Eren Efendi Divanı

Kitap: Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581