Adem ve Şit Aleyhisselam

Adem ve Şit Aleyhisselam
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Cennet Yolu” eserinden Hazreti Adem (a.s.) ve Hz. Şit (a.s.)  şöyle anlatılır

 

Adem ve Şit Aleyhisselam

Allahu Teala hazretleri, alemi yoktan var etti ve, Adem’i topraktan yarattı. Sonra Adem’in cesedine ruh verdi. Ve meleklere ona secde ediniz diye emir buyurdu.

Hep melekler, Hazreti Adem’e secde eyledi. Fakat iblis, kibir ve hasedinden dolayı secde etmedi. Bunun için huzur-ı Hak’tan matrud ve mel’un oldu. Kovuldu ve lanetlendi, ve kendisine şeytani racim ( taşlanmış ) denildi, bu sebepten o, Adem’e a.s. düşman oldu.

Ondan sonra Hak Teala Hazretleri Havva’yı yarattı. Ve Hazreti Adem’e eş etti.

İkisini dahi Cenab-ı Hak cennete koydu ve:

“ Yiyiniz, içiniz, lakin şu ağaca yaklaşmayınız. “ dedi.

Şeytan ise bir fırsatla cennete girdi ve Adem ve Havva validemizin yanına vardı. Ve onlara vesvese verdi.

“ Rabbiniz sizi o ağaçtan niçin nehy etti biliyormusunuz ? Eğer siz ondan yerseniz artık sizin için ölüm olmaz, ebediyen cennette kalırsınız” diyerek, önce Havva ‘yı ve onun vasıtasıyla Adem’i aldatıp ikisini dahi o ağacın meyvasından yedirdi.

Bunun üzerine Allahü Teala Hazretleri her ikisini de cennetten çıkardı. Ve yeryüzüne indirdi.

Adem a.s. Hind tarafına ve Havva validemiz Cidde’ye indi.

Adem (a.s.) çok ağladı ve Cenab-ı Hak, onun tevbesini kabul buyurdu. Ve babamıza :

“ Mekke tarafına git “ diye vahiy gönderdi. Adem (a.s.) dahi oraya gidip Havva (a.s.) ile Arafat dağında buluştu. Ondan sair nas yani insanlar ondan üredi ve nice kavimler ve sınıf sınıf insanlar türedi.

Şeytanın dahi zürriyeti çoğaldı ve Adem (a.s.) ın evlad ve ahfadını azdırmak ile meşgul oldu.

Hazreti Adem’in vefatından sonra peygamberlik oğlu Şit aleyhisselama geldi ve Cenab-ı Hak’tan ona elli suhuf nazil oldu. Kabe’yi iptida taştan bina eden odur.

Uşşâkî Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin (ks) “Cennet Yolu” isimli eserinden Hz. Adem (a.s.) ve Hz Şit’i (a.s.)  aktarmaya çalıştık

Kaynak:

1- Cennet Yolu – Sıddık Naci Eren 9-10

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

Fotoğraf: Şit a.s.’ın Musul / Irak’taki kabri şerifi. Ayrıca Tarsus ulu camide , Filistin Basheet’te, Lübnan’da ve Afganistan’da makamları da vardır