Hz Salih r.a.

Hz Salih r.a.
A+
A-

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Salih (a.s.)ş öyle anlatılır :

Salih Aleyhisselâm
 
Ad kavminden sonra Şam ile Hicâz arasında hicr denilen mahalde Semûd kavmi zuhûr eyledi. Onlar dahi dağları deldiler, taşları oydular; gayet muhkem evler yaptılar ve tariki Haktan saptılar.
Cenâb-i Hak, onlara Salih (a.s.) gönderdi. O dâhi kavmine büyük mucizeler ( kayadan çıkan dişi deve ) gösterdi. (2) 
İçlerinden pez az kimse iman etti. Çokları imana gelmeyip küfür ve delâlette kaldılar.
Nihâyet gökten bir sayha [Kuvvetli ses] geldi. Cümlesi helâk oldu. Hazreti Salih ile ona iman edenler varıp orada ibadet ile meşgul oldular. (1)

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi ve hocasının  Hz. Salih a.s. ile ilgili yazdıklarından bir nebzeyi aktardık .

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Cennet Yolu Sıddık Naci Eren efendi 12
  • 2. kamer 28, şuara 146-150, 154-155-156, şems 13, araf 74 , 

Foto : Hz. Salih a.s.’e mucize olarak gönderilen devenin ayak izleri. Ve Hz Salih ‘in kabri şerifi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581