Hakikat-i Adem Kasidesi

Hakikat-i Adem Kasidesi
A+
A-

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin mürşidlerinden Mehmed Ruhi efendi’nin şiirinde Hz. Adem a.s.  şöyle anlatılır

 

Hakikat-i Adem Kasidesi

Ve lekad kerremnâ benî âdeme (1) buyurdu zatı Hakkı Ademî /
Hakikati Muhammediye nurundan yarattı Benî Âdem-i (Âdem oğlu) /
Ebul eşbah (varlıkların babası ) oldu Hz. Adem anasırı (asıl, kök, soy ) ademi /
Vücudundan zahir oldu Enbiya ,Evliya , bütün âdemi /
Secde ile emrolundu iblis Cennette ademi /
Mahi (mahveden) turabtan (toprak) oldu beni ateşten diye münkeri (Dince uygun görülmeyen ) /
Kovuldu vehmi ( Olmayan bir şeyi var saymak ) hayal ile her biri /
Anın içün düşman oldu sakın şerrinden ademi /
Arza indi havva ile gece halinde figanı ( Iztırapla bağırma, haykırma, feryat ) /
Kabul ile gündüz oldu çoğaldı nesli ademi
Mükerrem ( saygı değer ) kıldı işler ise nesli Adem efali ( yapılan işler, eylemler ) /
Hayır üzere olan ahlâkı Muhammed-i hakikati /
Münkiri ( İslâm dînindeki îman esaslarını inkâr eden ) olanlar iblis ile hem avanesi ( yardımcıları ) /
Ceheneme ateş olan hem ahvali ( haller ) kabihi ( yakışıksız, ayıp, kötü ) /
Ruhi dahi sakın şerrinden daim işle ihsanı ( Allâh’ı görüyormuş gibi yaşanan kulluk hayâtı ve kalbî kıvam ) /
Bütün kemâl ( olgunluk ) ademdir. Ademdir ademi  / ( 1, 2 ,3 )

 

Kaynaklar :

  • 1- İsra suresi 70.ayet (Diyanet vakfı ) meali : Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.
  • 2- Hacı Mehmet Ruhi Akhan Hayatı ve Divanı H.Eşref Sırrı Akhan s.52
  • 3- Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz s.147