Ali Galip Vasfi Hz.

Ali Galip Vasfi Hz.
A+
A-

Ali Galip Vasfi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ali Galip Vasfi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Muhammed Zühdü hz.den sonra gelen zat Ali Galip Vasfi hz.dir.

 

Ali Galip Vasfi hz. 1733 (h.1146) yılında Nazilli’de doğmuştur. Mürşidi Muhammed Zühdü hz.dir. Nazilli’de Yeşil Türbe diye anılan türbe ve bitişiğindeki (Yunanlıların yaktığı ve şu anda mevcud olmayan) cami/ tekkede şeyhlik yapmıştır. Nazilli’de müftülük yapmıştır. Kabri şerifi Nazilli’de Evranlı kabristanındadır. Vefat tarihi 1850 (h.1266 ) dir. Hulefâsı: Ali Galib Vasfi hz’dir.

 

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Ali Galip Vasfi’ye tavsif ile geldi bu nur

 

Sıddık Naci Eren efendi ise

Ali Galib Vasf-i erdi Cenab-ı Mustafa’ya

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Ali Galip Vasfi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Yeşil Türbe Son türbedarı Eşref Hoşer’in torunu Nuri Hoşer sohbeti
 11. Nazenin Uşşakilik Doç.dr. Şamil Baş
 12. Evliyalar Şehri Aydın Abdulhalim Durma
 13. https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/vasfi-ali-galib 
 14. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Evranlı Kabristanı Nazilli