Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hz’nin soy silsilesi

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hz’nin soy silsilesi
A+
A-

Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa Hz’nin soy silsilesi

Sıddık Naci Eren efendi Kadiri icazetini Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’dan almıştır. Seyyid efendi’nin baba tarafı Abdülkadir Geylani hz. nin oglu Abderrezzak efendi yoluyla Hz.Hasan ra efendimize, anne tarafı Hz. Hüseyin efendimize ulaşır.  Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’nın soy silsilesi aşağıda aktarılmıştır.
Bu yüce yol Seyyid üs ‘Sakkaftan me’huzdur (alınmıştır). Silsilei şerife aşağıdan membağına doğru şu seyri takip eder. Esseyyidül Celil Abdullah ibni Seyyidü Ali Ba Hüseyin üs ‘Sakkaf hazretleridir. Silsilei şerife şöyle irtika eylemektedir (kaynağına varmaktadır) Eşşeyhüs Sıddık Ser Hindî,
pederleri Şeyh Muhammedül Masum ,  pederi Arifül Kebir Ahmed bin Abdül ahad el Kâbili el Faruki, şeyh Melaz el Fukara el Arfa, Eşşah İskender, Kutbetül Küllü Şah Şeyh Fudeyl, Şeyh Seyyid Abdurrahman, Şeyh Fuzeyli kutbul-alem Şemsettin Arif,  kendi Şeyhi Mükemmilleri ibnü’s Seyyidü Hasan, Şeyh Kutbul Alim Şemsettin Sahrai, Esseyidü Ukeyl, Esseyyidü Bahaettin, Kutbuz zeman Seyyid Abdül Vehhab, Kutbul Ala Esseyyid Şerafettini Fettâl, Şeyhül Seyyidül Saadat Şeyh Abdürrezzak, onun şeyhi Şeyhi Rabbani, Mahbubu Sübhani Heykeli Samedani, insanların ve cinlerin gavsı Abdül kadiri Geylani (K.S.), ona yed veren ise pederleri Seyyidler Şahı Ebi Salih üs ‘Seyyid Musa Zengi Dost, babası Seyyid Abdullah, Eşşeyh Yahya’i Zahid, ondan Şeyhi ve babası Şahı Musai Muris, Kutbul Alem Seyyid Davud ül Muris, ondan babası kutbul alem Musa ül Cun, yine pederleri Abdüllahül Mahız, Seyyid Hasenül Müsenna, membaül feyzü kerem Hz. Hasan (R. A.) , pederleri Hz. Ali (K.S.) ve bütün kemalatın mecmai Hz. Muhammed (S.A.S.)’dir.

Sıddîk Nâcî Eren Efendi Hz.’nin Kadiri icazetini aldığı Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa’nın soy seceresini aktarmaya çalıştık.

 

Kaynaklar :

  • 1- Sıddık Naci Eren hz. divanı
  • 2-Ukudil Cevahir Fiselasül Ekabir Seyyid Hüseyin Fevzi Paşa

Foto : Abdülkadir Geylani hz. Türbesi