Seyyid Kazım Kızılkanat hz

Seyyid Kazım Kızılkanat hz
A+
A-

Seyyid Kazım Kızılkanat Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Seyyid Kazım Kızılkanat hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Mehmet Ruhi hz.den sonra gelen zat Seyyid Kazım Kızılkanat hz.dir

Seyyid Kazım Kızılkanat hz. ‘de 1908 yılında Şanlı Urfa Siverek’de doğmuştur. Mürşidi Mehmet Ruhi hz.dir.  Kula’da ve İzmir’de  irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi Manisa Kula’dadır Vefat tarihi 1980 yılıdır. Eserlerinden bazıları latin harflerle basılmıştır. Hulefâsı: Sıddık Naci Eren hz’dir.

 

Sıddık Naci Eren efendi

Seyyid Kazım ehl-i abanur-u pak-i zülcenahiyn

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Seyyid Kazım Kızılkanat hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 11. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 12. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 13. Sohbetlerim Bekir Sıdkı Visali R. Çavuşoğlu H.Ulupınar
 14. Visali hz.Divanı şerhi Ridvan ef

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Seyyid Kazım Kızılkanat hz.