Sıddık Naci Eren Hz.

Sıddık Naci Eren Hz.
A+
A-

Sıddık Naci Eren Hz.

 

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Sıddık Naci Eren Hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Seyyid Kazım Kızılkanat hz.den sonra gelen zat Sıddık Naci Eren Hz. dir.

Sıddık Naci Eren Hz. ‘de 1925 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Mürşidi Seyyid Kazım Kızılkanat hz.dir.  Balıkesir, İstanbul, Gaziantep ve Ege bölgesinde irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi Balıkesir’dedir Vefat tarihi 2018 yılıdır. 50’ye yakın eseri  basılmıştır.

 

Sıddık Naci Eren efendi divanında

Sıddık Naci kulun ümmi

Yâ Rab lütfunu ilân ettim

diyerek  kendisini Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden  Sıddık Naci Eren Hz.  k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 11. Sohbetlerim Bekir Sıdkı Visali R. Çavuşoğlu H.Ulupınar
 12. Visali hz.Divanı şerhi Ridvan ef

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Sıddık Naci Eren Hz.