Mehmed Ruhi hz

Mehmed Ruhi hz
A+
A-

Mehmet Ruhi Hz.

Uşşâkî meşayıhından Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Mehmet Ruhi hz. k.s.a. :

Halvetiyye Uşşakiyye seceresinde Bekir Sıdkı Visali hz.den sonra gelen zat Mehmet Ruhi hz.dir

Mehmet Ruhi hz. ‘de 1905 yılında Manisa Kula’da doğmuştur. Mürşidi Bekir Sıdkı Visali hz.dir.  Kula’da ve İzmir akevler’de  irşad faaliyeti yapmıştır. Kabri şerifi İzmir Kokluca’dadır Vefat tarihi 1977 yılıdır. Eserlerinden bazıları latin harflerle basılmıştır. Hulefâsı: Eşref efendi , Sıddık Naci Eren hz’dir.

 

Bekir Sıdkı Visali ve Mehmet Ruhi hz. Silsile-i Tarikat kasidesinde şöyle demektedir :

Aciz Mehmet Ruhi’ye intikal eyledi bu nur

Sıddık Naci Eren efendi ise

Rehberimsin ey Ruhi ahlakın Peygamber’i

Erişti Hakk’a Mehmet Ruhi, oldu şehid-i şûheda

diyerek bu mübarek zatı Secerei Kamilin şiirinde anlatmaktadır.

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin silsilesinden Mehmet Ruhi hz. k.s.a..’yi aktarmaya çalıştık .

 

Kaynaklar :

 1. Yüce Veliler ve Anadolu Evliyaları Sıddık Naci Eren efendi
 2. SEFÎNE-İ EVLİYÂ- Osmânzâde Hüseyin VASSÂF, hzl: Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ, Prof. Dr. Ali YILMAZ,  2005,
 3. Silsile-i Uşşakiyye Prof.Dr. Abdurrezzak Tek
 4. Divan Sıddık Naci Eren Efendi
 5. Hakikat ve Marifet Sırları Visali hz ve Ruhi hz
 6. Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi
 7. TDV İslâm Ansiklopedisi
 8. Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren
 9. Osmanlı Müellifleri: 1. Cild – Bursalı Mehmed Tâhir Efendi”
 10. Çilli, Bilâl Reşit (Rüşdi Urlavî) Uşşâkîlik. Düzenleyen: Hidayet Sevgili. 
 11. KUŞADASI CİVARINDA YAŞAYAN MUTASAVVIF ŞAİRLER TASAVVUFÎ-EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK AYDIN: AYDINLI UŞŞAKÎ ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ Doç Dr. Necdet ŞENGÜN*
 12. Hüsameddin Uşşaki ve Uşşakiler, Özdamar 2001
 13. Sohbetlerim Bekir Sıdkı Visali R. Çavuşoğlu H.Ulupınar
 14. Visali hz.Divanı şerhi Ridvan ef

Kitap temini : Şelale Yayıncılık / 0 216 420 9581

 

Foto : Mehmet Ruhi hz. kabri şerifi kokluca İzmir