Hazreti Adem’in (a.s.) tövbesi

Hazreti Adem’in (a.s.) tövbesi
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin “Özün Özü” eserinden Hazreti Adem’in (a.s.) tövbesi

 

Hazreti Adem’in Tevbesi

Peygamberimizin (s.a.v.) yolunu tutup Adem Peygamber gibi tevbe etmelidir. Şeytan mezhebini tutar ve şeytan mezhebi üzere tevbe ederse o kimsenin tevbesi kabul olmaz.

Adem peygamberin tevbe hususundaki mezhebi şöyledir: günahı kendi nefsine yükler ve: “Ey Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik.” (A’raf Suresi,
ayet: 23) diyerek istiğfar ve tevbede bulunur. Böylesine tevbeyi Hak Teala kabul eder.

Şeytanın mezhebine gelince; şeytan, isyanı takdir-i ilahiye havale eder ve der ki: “Rabbimin emri gereğince fısk ettim.” Böyle olunca da tevbesi kabul olunmaz.

Hakkın taleb edicisi olan kimse Hak Teala’nın emirlerine yapışıp nehiylerinden ictinab etmelidir. Herşeyi takdir-i ilahiye havale etmemelidir.

Bir gün Adem (A.S.) yolda giderken kendisine şeytan sataştı. Adem (A.S.) dedi ki:

– Ya Şeytan! Benimle ve oğullarımla bir düşmanlığın var mıdır?
Şeytan cevaben:
– Seninle ve oğullarınla düşmanlığım ebedi olarak vardır.
– Niçin?
– Bir günah sen işledin, bir günah da ben işledim.
Sen de tevbe ettin, ben de. Senin tevben niçin kabul olundu da benim tevbem kabul olunmadı?
– Seni mel’un! Bir günah işledin, lakin onu da takdire bıraktın. Ebedi olarak lanetlendin. Ben bir günah işledimse de kendi nefsimi kınadım. O günahı nefsime havale ettim. Tevbem kabul olundu; yarlıgandım.

 

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin  “Özün Özü” eserinden Hz. Adem a.s.‘ın tevbesini  açıklamaya çalıştık…

 

Kaynak:

1- Özün Özü / Sıddık Naci Eren Efendi Hz.

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581