Hazreti Abdurrahman bin Avf

Hazreti Abdurrahman bin Avf
A+
A-

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Abdurrahman bin Avf R.A.’ dır.

 

Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Abdurrahman bin Avf (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .

 
Hz. Abdurrahman bản Avf (R. Anh)
 
İç gözlerine İlâhi Nûrun sürmesi çekilen yüce sahibi Hz. Abdurrahman (R. anh) sonsuzluk nebisinin en yakin ashâb’ındandı. Nebiler serverine karşı muhabbeti sonsuzdu. O canlardan âziz, her veçhiyle sevilmeye en lâyık müstesnâ bir peygamber âliydi…
Geçmişlerin ve geleceklerin en güzeli ve en faziletlisi ve Allah’ın Resûl-i buyurdu ki: «Abdurrahman bin Avf, ikramla cennete girer.  (1)

Hz. Abdurrahman bin Avf.  Hz.Ebubekir’in teşvikiyle iman edenlerin beşincisi idi.  Ebu Cehil’i öldürenlerdendi. Resulullah sav ile tüm savaşlara katıldı.  Ordu komutanıydı.  Çok cömertti. Resulullah’ın arkasında namaz kıldığı bir sahabi idi.  Resûlullah ( aleyhisselâm ) onun hakkında “Göktekiler ve yerdekiler katında, sen emînsin” buyurdu.   Resulullah’ı kabre indirenlerdendi. H.32 / M.652 yılında Medinei Münevvere’de vefat etmiştir. ( 2, 3 )

 Hazreti Abdurrahman bin Avf’ı R.A. aktarmaya çalıştık

 

Kaynak:

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet Yolu s.174

2- Seçkin Sahabeler el isabe ibnul Hacer el- Askalani

3- islam ansiklopedisi

Foto :  Hz. Abdurrahman bin Avf’ın Ürdün’deki makam kabri şerifi

  1. Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581