Hazreti Talha bin Ubeydullah R.A.

Hazreti Talha bin Ubeydullah R.A.
A+
A-

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Talha bin Ubeydullah R.A.’ dır.

 

Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Talha bin Ubeydullah (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .

İrfan denizine gark olmuş din büyüğü Hazreti Talha (Radiyallahü anh) Ahlâk itibariyle çok yüksek bir zattı . Onun hakikat yatağı olan kalbinde haşyetullah hissi hâkimdi. Gönül toprağına Hazreti Muhammed (S.A.V.)’in muhabbet damlası düşmüştü. Dili hep inciler saçardı. Can ırmağı Hakikat denizine akardı. Gönül ufkunda Kur’an-ı Kerim güneşi pırıldardı. Şeriat caddesinde iman arabasını sürerdi. Cennetle tebşir olanlardan biri de bu zât idi. (1)

İslam’a ilk giren sekiz kişiden biri idi. Vahiy katiplerinden idi. Bedir savaşında istihbarat toplamakla görevlendirilmişti. Uhud savaşında Resulullah’ın yakınında O’nu koruyanlardandı.  Resûlullah’ın en yakın Ashâbından, Dört Halife devrinin önde gelen şahsiyetlerinden, bu devir şûra meclislerinin mümtaz ve değişmeyen âzalarından biri idi. Çok cömert idi. 656 yılında vefat etti. ( 2)

 Hazreti Talha bin Ubeydullah’i R.A. aktarmaya çalıştık

 

Kaynak:

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet Yolu s.173

2- Seçkin Sahabeler el isabe ibnul Hacer el- Askalani

Foto : Talha bin Ubeydullah hz.nin Basra’daki kabri şerifi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581