Hazreti Said bin Zeyd

Hazreti Said bin Zeyd
A+
A-

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Said bin Zeyd R.A.’ dır.

 

Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Said bin Zeyd (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .

 
Hz. Said’in (R. anh) kalbi eşsiz incilerle doluydu.  İlahi aşkın mana feyzinden kana kana içenlerdendi. Allah Resûlünün güneş pırlantısı izinden yürür,  Kur’ân ve Sünnet caddesinden bir adım da olsa ayrılmazdı. Allahü Teâlâ muhabbetiyle kalbi daima yanıyordu, dünyadan ve fâni lezzetlerinden kaçıyordu, zühtü takvadan hiç ayrılmazdı. Resûl-i Ekrem’den ebediyet müjdesi alan yüce sahabi Hz. Said (R. anh) ilk muhacirlerdendir ve cennetle tebşir edilen sahabilerin ulularındandır.

(1)

Hz. Said bin Zeyd. Ordu komutanlığı yapmıştır.  Resûlullah’ın sav emriyle Suriye tarafına, oradakilerin hâllerini incelemek ve araştırma yapmak vazifesiyle gönderildi.

Saîd bin Zeyd hazretleri, zamanını devamlı ibâdetle geçirirdi. Dünya ve dünya nîmetlerinden daha çok âhireti düşünürdü. Makam ve mevkiyi hiç düşünmez, ancak kendisine bir vazife verilirse, bunu en iyi şekilde yerine getirirdi. Cihâdı çok sever, gösterişi hiç sevmezdi.

Duâsı kabûl olanlardan idi. Bunun için, kendisini kırmaktan herkes çekinirdi. Çok kimse ondan ilim öğrenmiştir.  Peygamber efendimizden kırksekiz hadis-i şerif rivâyet etmiştir.

Saîd bin Zeyd, 671 senesinde Medîne’de vefât etti.

( 2, 3 )

 Hazreti Said bin Zeyd’ı R.A. aktarmaya çalıştık

 

Kaynak:

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet Yolu s.174

2- Seçkin Sahabeler el isabe ibnul Hacer el- Askalani

3- islam ansiklopedisi, dinimizislam siteleri

Foto :  Hz. Said bin Zeyd’in vefat ettiği Medinetül Münevvere yakınındaki  akik vadisi

  1. Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581