Hazreti Ebû Ubeyde İbnil Cerrah (R.A.)

Hazreti Ebû Ubeyde İbnil Cerrah (R.A.)
A+
A-

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti  Ebu Ubeyde ibnil Cerrah R.A.’ dır.

 

Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir.  Hazreti Ebû Ubeyde İbnil Cerrah (R.A.) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .

 
Nihayetsiz mülkün seyyidi, kâbe kavseyn tahtının padişahı Cenab-ı Mustafa’nın (s.a.v.) : «Likülli ümmetin eminün bu ümmetin eminidir, buyurduğu büyük insan, aşk ve vecd tesellisisin yüce lütfüne sahip olan sahâbi…
Aşıkların gayesi Hak yolunda durmadan yanmaktır. O da bütün ömrü boyunca yandı. Ömür nefeslerini zikrûllah ile tüketti. Nefis timsâhını avlayıp, onu ruhûnun emrine verdi. Rabbim şefaatlarına cümle mü’minleri ve bizleri nâil eylesin âmin Yâ erhamer râhiymin.  (1)

Cahiliye döneminde okuma yazma bilenlerdendi. 2. Habeşistan hicretine katıldı. Bütün savaşlara katıldı. Hudeybiye anlaşmasında şahid idi.  O bir kumandan idi. Peygamber (sav) mütevazi, zühd ve hayâ sahibi olan Ebû Ubeyde’yi çok sever, ahlâk ve şahsiyetini takdir ederdi. ( 2, 3 )

 Hazreti Ebu Ubeyde ibni Cerrah’ı R.A. aktarmaya çalıştık

 

Kaynak:

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet Yolu s.174

2- Seçkin Sahabeler el isabe ibnul Hacer el- Askalani

3- islam ansiklopedisi

Foto :  Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah’ın Ürdün’deki kabri şerifi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581