Hazreti Zübeyr bin Avvam

Hazreti Zübeyr bin Avvam
A+
A-

 

Uşşaki Şeyhi Sıddîk Nâci Eren Efendi eserlerinde aşerei mübaşşereyi de anlatmıştır. Bu zatı mübareklerden biri de Hazreti Zübeyir bin Avvam R.A.’ dır.

Aşere-i Mübeşşere hayatta iken, Cenab-ı Hakk ve Resul-ü Ekrem’in razı olduğu sahabenin büyüklerinden “On kişi”dir. Hz. Zübeyir bin Avvam (radıyallahu anh ) de Cennet ile müjdelenen sahabelerdendir .

Allah’ın Resulünden nur devşiren Muazzez Sahabiler saadet cennetlerine döndürmüş, iç gözlerini ilahi nurun sürmesi çekilen ve cennetle müjledenen Nurlu hayatlarında pırlanta gibi kymetli;
Cennetle tebşir olunanlardan biri de Hazret-i Zübeyr (radiyallahu anh)’dir. Irfan denizine gark olmuş din büyüğü ve son derece Muttaki, Allah ve Resûlallah’ın dostlarından bir zat-ı muhteremdir. (1)
Hz. Zübeyr Resulullah’ın halasının oğlu ve havarisi idi. İlk müslümanlardan ve Vahiy katibi idi. İki hicrete de katılmış idi. Bütün savaşlara katıldı.  Mekke’nin fethinde Resulullah’ın sancağını taşıyordu. H.36 yılında şehid edildi. (2)

 Hazreti Zübeyir bin Avvam’i R.A. aktarmaya çalıştık

 

Kaynak:

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Cennet Yolu s.172

2- Seçkin Sahabeler el isabe ibnul Hacer el- Askalani

Foto : Zübeyir bin Avvam hz.nin Basra’daki kabri şerifi

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581