Hz Hud a.s.

Hz Hud a.s.
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Hud (a.s.)ş öyle anlatılır :

Nuh Tufanından sonra Yemen’de ( Aden ile Umman arasında bulunan ) , Hadremüt civarındaki Ahkaaf denilen yerde Ad Kavmi zuhur etti.
0 havaliyi ma’mûr ettiler (  irem bağları ) ve güzel binalar yaptılar.
Lâkin doğru yoldan saptılar. Ve putlara taptılar.
Cenab-ı Hak onlara (Kuran-ı Kerim’de birkaç surede geçen ) Hûd aleyhisselamı gönderdi. İçlerinden pek az kimseler iman eyledi. Sâiri, şirk ve delalette kaldılar.
Allahu Teâlâ hazretleri, onları şiddetli rüzgâr ile helak eyledi. Hazreti Hûd ile ona iman edenler bir yere çekilip kurtuldu.  (1, 2)

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi ve hocasının  Hz. Hud a.s. ile ilgili yazdıklarından bir nebzeyi aktardık .

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Cennet Yolu Sıddık Naci Eren efendi 9-11
  • 2. İlimveihsan , sorularlaislamiyet, şamil islam ansklpd,

Foto : Hz. Hud a.s.’ın kabri şerifi

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581