Hz Nuh a.s.

Hz Nuh a.s.
A+
A-

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin eserlerinde Hazreti Nuh (a.s.)

şöyle anlatılır :

 

İdris (a.s.) göğe çekildikten sonra insanlar, hak yoldan sapmaya ve putlara tapmaya başladılar. Allah, onlara Nuh (a.s.)’ı peygamber olarak gönderdi. Hz Nuh, kavmini hak yola davet ettikçe, onlara nasihat ettikçe, putlara tapmaktan vazgeçmelerini istedikçe, onlar daha da azıp, ona eza ve cefa etmeye, onunla alay etmeye devam ettiler. Kavmini dokuz yüz elli yıl tevhide, yani Allah’ın birliği inancına davet etti fakat yenik düştü.Hz. Nuh (a.s.)’ın kendi oğullarından; Ham, Sam ve Yafes, ona iman edenlerdendi. Diğer oğlu Yam, yani Ken’an ve hanımlarından Vaile de, inkarcılar safında yer almıştı. Nuh a.s. kavmine beddua etti. Duası makbul oldu ve kendisine gemi yap emri geldi. Nuh a.s. gemiyi yaptı ve gemiye hayvanlardan birer çift ve kendine inanan 80 civarında insanı aldı. Daha sonra tufan başladı. Dağlar bile su altında kaldı. Yağmurlar dinince gemi Cudi dağına (Irak Musul civarındaki) oturdu . Ondan sonra insanlar Hz. Nuh’un üç oğlundan türedi. Onun için Hz. Nuh’a ikinci Adem denildi. (1)

 

Sıddık Naci Eren efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali hz. 28 Peygamberani İzam şiirinde şöyle yazar :

 

Seyyidina ya sebebi imanuna ya Nuh subbühullah

Sana olsun selatu selam ya bahrillah  (2)

 

( Subbûh c.c.  Allah’ın güzel isimlerinden bir isimdir. Yani var olma yö­nünden varlıklarda bulunan her türlü ayıp ve noksanlıktan uzak olan  demektir. Tesbîh ve tenzih etmek, yüceltmek, ayıp ve eksikliklerden uzak tutmak  anlamlarına gelir. )

 

 

Halveti Uşşaki yolu saliklerinin onüçüncü makamı veraseti Nuhuye’dir . Bunun anahtarı Ya Allah Ya Kuddus Ya Selam’dır.  (3)

 

 

 

Uşşâkî Sıddîk Nâci Eren Efendi ve hocasının  Hz. Nuh a.s. ile ilgili yazdıklarından bir nebzeyi aktardık .

 

Kaynaklar :

 

  • 1- Cennet Yolu Sıddık Naci Eren efendi 9-11
  • 2- Bekir Sıdkı Visali hz ve Mehmet Ruhi hz. divanı s.118
  • 3- Cennet Yolu Sıddık Naci Eren efendi s.  s. 220

 

Foto : Hz Nuh a.s.’ın kabri şerifi Nahcıvan Azerbeycan

 

Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581